Arkitektur som et sosialt redskap : en analyse av Lambertseter bibliotek og Ski bibliotek

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Temaet for denne oppgaven er arkitekturens innflytelse på sosiale aktiviteter i folkebibliotek. Utgangspunktet er Lambertseter bibliotek og Ski bibliotek, som analyseres for å undersøke hvordan arkitekturen i folkebibliotek kan bidra til å skape tilfeldige og lavintensive møter mellom besøkende. Undersøkelsen er avgrenset til interiøret ved utvalgte bibliotekbygg. I oppgaven analyseres først Lambertseter bibliotek, deretter Ski bibliotek. Hver analyse starter med presentasjon av relevante data fra en arkitekturanalyse og kvalitative intervjuer med bibliotekarer, arkitekter og interiørarkitekter. Deretter blir funnene diskutert. I diskusjonen er hovedfokuset på sammenhengen mellom funn og teori. Oppgaven konkluderer med at folkebibliotekene har flere interiørelementer som kan forsterke muligheten for at lavintensive møter utvikles. Både interiørelementer som kan endres under en omorganisering av bibliotekrommet, men også interiørelementer som bør være i fokus under utviklingen av et nytt bibliotekbygg.
The theme of this thesis is library architecture as a social instrument. Two public library, Lambertseter library and Ski library, are analyzed to answer how the architecture can generate low-intensive meetings and informal meetings between visitors. The thesis consists of two parts. The first part deals with Lambertseter library and the second part with Ski library. Each part starts with a representation of the empirical data, followed by a discussion. The main focus of the discussion is how interior elements can generate low-intensive meetings. The thesis concludes that the public libraries have several interior elements that can intensify the possibilities for low-intensive meetings between visitors of the library.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/940