Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen

Author(s)

Publication date

2014-01-13

Series/Report no

Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning;7

Publisher

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Document type

Abstract

Artikkelen handler om vilkårene for og reguleringer knyttet til utforskning, lek og læring inne og ute i barnehagen med særlig vekt på personalets rolle. Dette ses i lys av forskning om barns trivsel eller stressfaktorer i det fysiske miljøet. Temaet i artikkelen er hvordan personalet kan etablere eller gjøre tilgjengelig større variasjon av arealer for improvisasjon, lek, læring og utforskning. Problemstillingen som det søkes svar på er; Hvordan kan fokus på ubenyttede eller regulerte arealer i barnehagen bidra til ny kunnskap om og ny etablering av varierte rom for utforskning, improvisasjon, lek og læring? Gjennom henvisninger til en kvalitativ undersøkelse i fem barnehager i Osloområdet, drøftes dette temaet.

Keywords

Version

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2035