Arbeidsmiljøundersøkelser, teori og praksis, NAV som case

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Anerkjent forskning danner et solid grunnlag for å kunne peke på viktige arbeidsmiljøfaktorer, hva som kjennetegner gode måleverktøy og hva som kan være hensiktsmessige arbeidsmiljøtiltak. I denne studien undersøker jeg om det er sammenheng mellom teori og praksis når det gjelder medarbeiderundersøkelser og tiltakene som eventuelt utarbeides etter en slik undersøkelse. Jeg har valgt å bruke NAV som case. For å besvare problemstillingen har jeg undersøkt om NAV sin medarbeiderundersøkelse oppfyller krav til validitet og reliabilitet som er nødvendig for at en slik undersøkelse skal være hensiktsmessig, deretter har jeg gjennom intervjuer innhentet informasjon om tiltakene som utarbeides etter en slik undersøkelse. Resultatene viser at NAV sin medarbeiderundersøkelse ikke fyller kvalitetskravene som definerer en god undersøkelse. Tiltakene som utarbeides i etterkant av en slik undersøkelse fyller heller ikke de evindensbaserte suksesskriteriene. Det vil si at det er et stort gap mellom teori og praksis når det gjelder arbeidsmiljøundersøkelser og tiltakene som iverksettes etter en slik undersøkelse.
Recognized research has determined many important work factors, criteria for assessment tools and work environment interventions. Organizational improvements focusing on some of the recognized work factors should hence implicate good results. The main purpose of this study has been to explore to what degree theories on job characteristics and work environment factors correspond to assessment tools on work environment and the interventions following such an investigation. I have used the national employment organization NAV as a case example in this study. The results show that the survey tool used for measuring work environment does not have the necessary validity and reliability. In addition, the interventions following the investigation are not research-based. The findings indicate that there is still a big gap between theory and practice when it comes to work environment surveys and the interventions that follow such an investigation.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6408