Arbeids – og læringsmiljøet på Vg2 Kokk – og servitørfag

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Vg2 Kokk – og servitørfag har en rekke utfordringen knyttet til lav søkning, frafall, store forskjeller i sosiale og faglige forutsetninger, og for mange av elevene som ikke ønsker å utdanne seg videre innenfor fagene. Dette skaper store utfordringer i arbeids – og læringsmiljøet for elevene. Problemstillingen for dette Forsknings – og utviklingsarbeidet har vært ”Hvordan kan lærerne på Vg2 kokk – og servitørfag arbeide mer systematisk med elevenes arbeids- og læringsmiljø”? Gjennom skoleåret 2011/12 har deler av lærergruppa på Vg2 gjennomført et pedagogisk utviklingsarbeid hvor vi har arbeidet konkret med elever som hadde store utfordringer i arbeids – og læringsmiljøet, ved hjelp av en pedagogisk analysemodell. Analyse av intervjuer med elever og lærere om utfordringer i arbeids – og læringsmiljøet, viser tydelig at det er behov for større grad av differensiering. Gjennom utviklingsprosjektet opplevde lærerne at de fikk mer innsikt i den enkelte elevs situasjon, og med dette kunne tilrettelegge for bedre differensiering for å øke elevenes læring og utvikling

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1660