Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

Tidsskrift for kjønnsforskning;38(1)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

I forskning kategoriseres uønsket beføling som regel enten som seksuell trakassering eller seksuell vold. I denne artikkelen analyserer vi derimot uønsket beføling som et distinkt fenomen. Målet med artikkelen er å utvikle et sett av begreper for uønsket beføling som både fanger likheter og forskjeller mellom ulike former for uønsket beføling, og den makten som spiller seg ut når uønsket beføling skjer. Det empiriske grunnlaget for analysen er 128 kvalitative beskrivelser av uønsket beføling eller voldtektsforøk. Beskrivelsene er hentet fra en omfattende representativ survey om volds- og krenkelseserfaringer blant avgangselever i videregående skole (n=7033). I artikkelen identifiserer og diskuterer vi tre typer av uønsket beføling og foreslår følgende begrepsfestinger: seksualisert invadering, utprøvende beføling og aggressiv beføling. Analysen er forankret i et kontinuumsperspektiv på seksuell vold.
In research, unwanted touching is often categorized as either sexual harassment or sexual violence. In this paper we suggest to analyse unwanted touching as a distinctive phenomenon. Our aim is to develop conceptualizations of different forms of unwanted touching that capture both the similarities and differences in the acts of touching and the forms of power involved. The empirical basis is 128 qualitative descriptions of situations involving either unwanted touching or attempted rape from a representative large scale survey on physical and sexual violence among youths in Norway (n=7033). We identify and discuss three types of unwanted touching and suggest the following conceptualizations: sexualized bullying, sexually inviting touching and aggressive touching. The analysis is guided by a continuum-perspective on sexual violence.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2415