Allmennlærerstudenters arbeidsinnsats : bedre enn sitt rykte?

Author(s)

Publication date

2011-04

Series/Report no

FoU i Praksis;2010

Publisher

Tapir Akademisk Forlag

Document type

Abstract

Tradisjonelt har undersøkelser av studentenes arbeidstid foregått ved å be studentene om å estimere sin gjennomsnittlige arbeidstid pr uke, ofte for et langt tidsrom. Denne måten å undersøke på har metodiske svakheter knyttet blant annet til studentenes evne til å huske slikt i ettertid. Gjennom at vi har bedt lærerstudenter føre logg over sin arbeidstid gjennom tilfeldige uker og deretter gitt dem en spørreundersøkelse, har vi fjernet noen av feilkildene. Vi har dessuten intervjuet noen av studentene i etterkant for å undersøke hvordan de har tolket spørsmålene. Resultatene er oppsiktsvekkende. I gjennomsnitt oppgir studentene at de arbeider mellom 30 og 60 prosent mer enn andre undersøkelser har tydet på. En analyse av studentenes svar gir innspill til hvordan slike undersøkelser bør gjennomføres og behandles for å gi et riktigere og rikere bilde av studentenes arbeidstid.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/676