Akuttarbeid med barn og unge i det psykiske helsevern fra et kompleksitetsperspektiv [ artikkel 1]

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

MALKS 2011;

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Artikkel 1: Det psykiske helsevern for barn og unge gjennomgår store endringer, og behandling foregår i større grad på de unges arena og med større delaktighet av nettverket i behandlingen. Det gjelder også for behandling i akuttsituasjoner. Det er lite dokumentert om behandling på de unges arena kan erstatte institusjonsbehandling, selv om erfaringer fra fagfeltet er positive. Dette spørsmålet belyses fra et kompleksitetsperspektiv hvor valg av systemgrenser sees som en avgjørende faktor for effekt av behandling. Artikkelen konkluderer med å peke på sterke sider for begge behandlingsformer. Behandling på unges arena kan dermed ikke erstatte institusjonsbehandling fullt ut, men utfylle den i større grad enn den gjør per i dag
Artikkel 2: Undersøkelsen evaluerer effekten av behandling av ungdommer som er henvist til akuttvurdering i Avdeling for Barn- og Unges Psykiske helse i Aust Agder. Ungdommer som ble henvist i perioden april 2009 til april 2010 har deltatt i undersøkelsen. I kartleggingen er spørreskjema SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) brukt. Før akuttvurderingen har ungdommer og foresatte fylt ut dette skjema og dette gjorde de igjen etter fullført behandling, eller etter 3 måneder. Når vurderingen medfører igangsetting av tiltak, er dette døgnbasert - eller ambulant behandling. Gruppen som har mottatt ambulant behandling blir sammenlignet med gruppen som har mottatt døgnbehandling. Det framkommer liten grad av korrelasjon mellom presentert problematikk og valg av tiltak. Valg av tiltak styres i hovedsak av arbeidsstedet til personen som foretar vurderingen. Behandlingseffekt for ambulant- og døgnbehandling er signifikant forskjellig. Inkludering av nettverket i behandlingen viser seg til å være en betydningsfull faktor for effekt av behandling

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/923