Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Young people on social benefits have a variety of complex challenges such as health and social problems, school dropout, immigration and previous child protection measures. This puts them at higher risk of being marginalized from employment. The individual right to a minimum economic security and to work-promoting measures from the authorities challenges how local authorities organize and carry out their work. In order to study which requirements must be met in the authorities’ services for young people on social benefits, we have interviewed 12 case workers in 12 different Work and Welfare Centres (NAV). Their descriptions have been categorized and discussed in light of the legal framework and literature.
Unge sosialhjelpsmottakere har særskilte utfordringer som medfører en høyere risiko for å bli stående utenfor arbeidslivet. Retten til økonomisk sikring og arbeidsrettede tiltak utfordres av hvordan Nav organiserer og utfører sitt arbeid. Med utgangspunkt intervjuer med Nav-veiledere drøfter vi rettslig og faglig hvilke forutsetninger som må foreligge i Navs arbeid med målgruppen. Vår undersøkelse viser at de forutsetninger som må imøtekommes i enkeltsaker er: 1) Identifisering av risikofaktorer i målgruppen, for å komme fram til hensiktsmessige tiltak og aktiviteter, 2) En samarbeidende relasjon mellom den unge og Nav-veilederen og samarbeid mellom Nav og andre hjelpeinstanser, og 5) Bruk av arbeidsfremmende aktiviteter. Til sist problematiserer vi hvordan aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere repre- senterer en form for kvasi-kontraktsforhold, mellom parter med svært ulike maktfor- hold.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5522