Aktivering av nasjonens historie: Nasjonalbiblioteket i offentligheten