Aktiv versus passiv forvaltning - En analyse av oljefondets akjseforvaltning på globalt nivå, regionsnivå og landnivå

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Vi undersøker om den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland bidrar til fondets prestasjon utover forventet avkastning fra passiv forvaltning. Vi definerer aktiv forvaltning som den mer- /mindreavkastning fondet har utover konstruerte indekser, som representerer det passive alternativet til fondet. Den aktive forvaltningen av fondet analyseres på globalt nivå, regionsnivå og landnivå. Våre funn viser at på et overordnet globalt nivå gir den aktive forvaltningen et svakt negativ, men ikke signifikant bidrag til fondets prestasjon. Vi kan ikke si med sikkerhet at dette ikke skyldes tilfeldigheter. I regionen Amerika observerer vi at den aktive forvaltningen bidrar negativt til fondets resultater. I de resterende regionene må vi beholde nullhypotesen om at bidraget fra aktiv forvaltning er null. Av de analyserte landene er det bare fondets aksjeinvesteringer i Tyskland som har en positiv meravkastning utover indeks, og i dette tilfellet er aktiv forvaltning fordelaktig. Resultatet er derimot kun signifikant på det svakeste nivået og kan derfor skyldes tilfeldigheter. I de andre landene finner vi ingen signifikante forskjeller i prestasjon mellom fondet og tilhørende indekser.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7069