Akershusmuseet= : synliggjøring av Akershusmuseet

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Bakgrunn for prosjektet er at Akershusmuseets hovedkontor og avdeling Strømmen, ønsker en større bevisstgjøring av museets tilstedeværelse og funksjon hos innbyggere på Strømmen og for museumsavdelingene. Akershusmuseet holder til i Skedsmos gamle rådhus på Strømmen, som er i en sein modernistisk stil fra 1957. Lite oppgradering av parken, bygningsforfall, og en generell publikumsoppfattelse av bygningens funksjon fortsatt forbundet som rådhus, gjør bygningen til en tung og lukket bygning og lite fortellende om sin virksomhet. Hypotesen er at om museet trekker utstillinger eller informasjon om sin aktivitet ut i parken, vil dette kunne hjelpe på å informere om og åpne museet for publikum i en større grad. Museumslektor Sonja Molaug ved Akershusmuseet, hentet ideen fra en utstillingsinstallasjon kalt Museum=, som Telemark Museum hadde i 2009 i Brekkeparken. Jeg hadde praksis hos Akershusmuseet høsten 2009, hvor jeg ble tildelt denne oppgaven. Jeg skaffet meg erfaringer om museets ønsker og behov og formulerte problemstillingen: Hvordan kan Akershusmuseets bygning og identitet bli synliggjort for forbipasserende med et utstillingsverktøy som tar i bruk uteområdet foran museets bygning? Produktet skal altså fungere som et verktøy for presentasjon og utstilling, samtidig ha en tilhørighet til stedet og konteksten det er satt i. Tre viktige stikkord for en god løsning var identitet, plassering og funksjon. Det ble gjort observasjonsrunder og analyser for å finne ut hvordan parken oppleves, og hvordan den blir brukt. Resultatet ble to portaler som rammer inn området foran hovedinngangen. Portalene kan sees på som rammer for en utstillingsdel, som kan forandres fra gang til gang. De er bygget opp av h-bjelker, med tanke på Strømmens lokale historie fra stålindustrien, hvor det industrielle uttrykket er viktig

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/849