Additiv fargeblanding i GIMP

Author(s)

Publication date

2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag

Document type

Description

Master i formgiving, kunst og håndverk

Abstract

Hovedfokuset i denne masteroppgaven er hvordan prinsippene for additiv fargeblanding kan benyttes aktivt i digital bildebehandling. Min innfallsvinkel til problemområdet er relasjonen mellom lysets primærfarger rødt, grønt og blått (RGB) og sekundærfargene cyan, magenta og gult (CMY). Dette demonstreres i en rekke praktisk-estetiske utprøvinger i GIMP. I den skapende delen av oppgaven er målet å utvikle et estetisk uttrykk med egne fotografier, hvor motivelementer legges i overlappende lag med lagmodus som tillater additiv fargeblanding. Motivasjonen for valg av tema bunner i hvordan fargelæra i videregående studiespesialiserende med formgivingsfag ivaretar en teoretisk forbindelse mellom fysikk og innsikt i digitale farger. Pensumbøkene Visuelle kunstfag 1 og Design og arkitektur 2 har en vidtfavnende fargelære, men uten at relasjonen mellom RGB og CMY er ivaretatt. Med denne oppgaven demonstreres et bruksområde hvor det er hensiktsmessig å få kunnskap om den relasjonen.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1486