Å overse et barn - om lek og samhandling i den flerkulturelle barnehagen