Å leve med stomi - design og digitalisering i en helsetjeneste: En brukerorientert designprosess for å øke forståelse rundt livet med stomi.

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAPD;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for produktdesign

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Å leve med stomi – design og digitalisering på brukerens premisser. I Norge er det ca. 10 000 som lever med stomi, et tall som øker for hvert år. Å ikke kunne kontrollere kroppen sin kan føles nedverdigende for mange, der usikkerhet og frykt for lekkasje, lyd, lukt og gass erfares som de mest negative aspektene i livet med stomi. De fleste kan leve et normalt liv ved å tilpasse seg disse utfordringene. I et upersonlig og stort helsesystem er det mange utfordringer, og for en stomioperert er det viktig med god informasjon og oppfølging. I denne oppgaven ses det nærmere på hvordan livet med stomi er og hvilke hverdagsproblemer som kan forbedres ved bruk av tjeneste- og interaksjonsdesign. Problemstillingen ble derfor: Hvordan kan brukerorientert design bidra til å minske bekymringer og hverdagsutfordringer for personer som lever med en kronisk tilstand som stomi? Det handler om å tilpasse seg og ikke gå uforutsett inn i situasjoner sier flere av brukerne som har blitt intervjuet i løpet av prosjektet. Selv godt forberedt er lekkasje en av de største og kanskje vanskeligste problemene. Dette gir en bekymring flere lever med i hverdagen. Ved bruk av metoder som setter fokus på brukeren kommer det frem en rekke bekymringer og vanskeligheter som kunne vært unngått med riktig hjelp. Nettopp dette var ønsket å endre ved å gjøre informasjon tilgjengelig via en digital flate for stomiopererte. StoMe er en applikasjon som kan minske bekymringen for lekkasje, ved at den varsler før det skjer og gir brukeren en form for kontroll i hverdagen. Via applikasjonen kan hendelser kartlegges og hjelpe brukeren til å finne årsaken til ulike problemer. Om uhellet først er ute vil også applikasjonen være behjelpelig for å kontakte fagpersoner. Kartleggingen og informasjonen appen og sensoren plukker opp kan også brukes som et verktøy for stomisykepleiere for å finne løsninger tilpasset hver enkelt bruker. Brukerorientert design kan bidra til å minske bekymringer og hverdagsutfordringer til personer som lever med en kronisk tilstand som stomi gjennom metoder som dybde intervjuer og observasjon. Som i denne studien bidro til økt forståelse om hvordan ulike personer tilrettelegger sin hverdag, noe som ga et bedre grunnlag for brukertilpasset design.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5097