Å lese medietekster på iPaden. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet.

Author(s)

Publication date

2016-06-21

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Abstract

Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese - og skrivekyndighet (literacy), og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekst er kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy).
Based on three observations of a four - year - old boy’s use of an iPad in his home, this article seeks to examine the strategies that he uses to obtain access to various media texts and how he reads and interprets them. It also aims to explore any signs of critical reflection during the observations, expressed through verbal language and navigation. Theoretica lly, it rests on an understanding of media literacy as an expanded text competency and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. It concludes that motivation and playfulnes s are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4268