Å generere fortellbart materiale - forskningsmetodiske refleksjoner

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Hensikten med denne masteroppgaven er å utvikle en metode for innsamling av personlige fortellinger. Personlige fortellinger er fortellinger fra eget levd liv, og i denne sammenheng ønsker jeg å fokusere på personlige fortellinger fra en eldre person. Hensikten er videre å generere et fortellbart materiale, både gjennom dokumentering av den personlige fortellingen og gjennom analyse. Jeg knytter også dramaturgiske innganger opp mot dette, og ser hvordan dette kan bidra til å generere ytterligere fortellbart materiale.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2779