SVA - Work Research Institute (AFI)

Results 1 - 20 of 91

Barn og unges deltakelse i forskning: Muligheter og utfordringer

Lyng, Selma Therese, Hagen, Aina Landsverk (Universitetsforlaget 2019-02-01)

The association between socioeconomic status and pandemic influenza: Protocol for a systematic review and meta-analysis

Mamelund, Svenn-Erik, Shelley-Egan, Clare, Røgeberg, Ole (BMC 2019-01-04)

Socioeconomic inequalities in health during the Great Recession: A scoping review of the research literature

Heggebø, Kristian, Tøge, Anne Grete, Dahl, Espen, Berg, John Erik (SAGE Publications 2018-10-10)

Nye bruksmønstre i et tobakksmarked i endring – kombinert bruk av sigaretter, snus og e-sigaretter blant ungdom

Lundberg, Camilla S., Kvaavik, Elisabeth, Tokle, Rikke Iren (De Gruyter Open 2018)

Employability as an Alternative to Job Security

Bernstrøm, Vilde Hoff, Drange, Ida, Mamelund, Svenn-Erik (Emerald 2018)

A cross-sectional study of experienced coercion in adolescent mental health inpatients

Nyttingnes, Olav, Ruud, Torleif, Norvoll, Reidun, Rugkåsa, Jorun, Hanssen-Bauer, Ketil (BMC 2018-05-30)

Short-term Birth Sequelae of the 1918-20 Influenza Pandemic in the United States: State-Level Analysis

Chandra, Siddharth, Christensen, Julia, Mamelund, Svenn-Erik, Nigel, Paneth (Oxford University Press 2018-07-28)

Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere

Ellingsen, Dag, Underthun, Anders, Wathne, Christin Thea, Ingelsrud, Mari Holm ( 2018)

Visual Inquiry: Exploring embodied organizational practices by collaborative film-elicitation

Skjælaaen, Gudrun Rudningen, Bygdås, Arne, Hagen, Aina Landsverk (SAGE Publications 2018)

Resident Participation in an Era of Societal Self-Organisation: The Public Administrative Response in Tøyen

Reichborn-Kjennerud, Kristin, Ophaug, Espen (Göteborgs Universitet, Förvaltningshögskolan 2018)

Østkanten tar til gatene. Marginalitet og banalitet i Oslo

Andersen, Bengt (Cappelen Damm Akademisk 2018)

Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon

Underthun, Anders, Svare, Helge, Gausdal, Anne Haugen (Universitetsforlaget 2018-09-04)

Lær meg å bli ansettbar. Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs

Drange, Ida, Orupabo, Julia (Universitetsforlaget 2018-04-12)

Contrasting supply-side, demand-side and combined approaches to Labour market integration

Frøyland, Kjetil, Andreassen, Tone Alm, Innvær, Simon (Cambridge University Press 2018-07-05)

Privacy and Future Consent in Smart Homes as Assisted Living Technologies

Thorstensen, Erik (Springer Nature 2018)

Incentive effects of cash benefits among young people. A natural experiment from Norway

Drange, Ida, Jakobsson, Niklas (Cambridge University Press (CUP) 2018)

Adolescent mental health and behavioural predictors of being NEET: a prospective study of young adults not in employment, education, or training

Rodwell, Laura, Romaniuk, Helena, Nilsen, Wendy, Carlin, John B, Lee, Katherine, Patton, George C. (Cambridge University Press 2018-04)

Long working hours and sickness absence—a fixed effects design

Bernstrøm, Vilde Hoff (BioMed Central 2018)

Evaluating Ethical Frameworks for the Assessment of Human Cognitive Enhancement Applications

Forsberg, Ellen-Marie, Shelley-Egan, Clare, Thorstensen, Erik, Landeweerd, Laurens, Hofmann, Bjørn (Springer 2017)

Lean i Norge: I ferd med å gå av moten?

Madsen, Dag Øivind, Storsveen, Maria, Klethagen, Pål, Stenheim, Tonny (Djøf Forlag 2017-01)