TKD - Department of Art, Design and Drama

Results 1 - 20 of 69

Building making scholarship – om utviklingen av making disciplines

Nielsen, Liv Merete (Høgskolen i Oslo og Akershus 2018-12-31)

Innovation development in Norwegian public schools: The relationship between innovation, creativity and imagination

Vittersø, Jorid, Reitan, Janne Beate (Design Research Society 2018)

Design processes and co-activity in design education

Kvellestad, Randi Veiteberg ( 2018)

Participation to the People! Locating the Popular in Rimini Protokoll’s Home Visit Europe

Berg, Ine Therese (Association of Nordic Theatre Scholars 2018-03-05)

Common language for community building

Neuberg, Anita, Digranes, Ingvild (The Design Society 2017)

Relationell pedagogik – redaktorernas inledning

Aspelin, Jonas, Johansson, Lotta (Linnéuniversitetet 2018-04-14)

ICT versus craft in design education for the general public

Strand, Ingri, Nielsen, Liv Merete (The Design Society 2017)

Redesign of Garments in General Education: A Path to Reduced Consumption

Orheim, Monica Schlanbusch, Nielsen, Liv Merete (The Design Society 2017)

CHALLENGING THE AUDITORIUM. HOW TO FLIP A CLASSROOM IN A ROOM THAT CANNOT BE FLIPPED?

Hagerup, Nina, Giannoumis, G. Anthony, Haakonsen, Peter, Øyan, Petter (The Design Society 2017)

The importance of practising design for design educators and researchers

Isachsen, Sissel, Reitan, Janne Beate (The Design Society 2017)

Narrowing the gap between general design education and higher education in design

Fauske, Laila Belinda (The Design Society 2017)

Persuasion and Play: Crafting a Sustainable Culture

Tronstad, Ragnhild (Routledge 2017)

Crossing Cultures: Creating a PhD Programme in Engineering, Art and Design

Tronstad, Ragnhild (The Design Society 2017)

Bærekraftig utvikling gjennom skapende praksis - Utvikling av økoliteracy i et samlet kunst- og håndverksfag

Lutnæs, Eva, Fallingen, Nina Kristin (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Responsible creativity in design education

Lutnæs, Eva (The Design Society 2017)

Understanding sustainability through making a basic t-tunic in primary school

Løkvik, Christine, Reitan, Janne Beate (The Design Society 2017)

Systematic cooperation for improved practice in primary schools’ design education in the Art and crafts subject

Irene, Brodshaug, Reitan, Janne Beate (The Design Society 2017)

The Black Thread Project: building student communities

Kvellestad, Randi Veiteberg (The Design Society 2017)

#KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger på asylmottak

Gjærum, Rikke Gürgens, Arnesen, Jon (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Reforhandling av kunnskapsgrunnlag. Forskning og fagutvikling med utspring i designdidaktikk

Fauske, Laila Belinda (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)