SAM - Oslo Business School

Results 1 - 20 of 73

Har vi klart å spare oljeinntektene?

Wulfsberg, Fredrik (Samfunnsøkonomene 2018)

Paris-avtalen og oljeeksporten

Fæhn, Taran, Asheim, Geir Bjarne, Greaker, Mads, Hagem, Cathrine, Harstad, Bård Gjul, Hoel, Michael, Lund, Diderik, Nyborg, Karine, Rosendahl, Knut Einar, Storrøsten, Halvor Briseid (Samfunnsøkonomene 2018)

The spy who loved me? Cross‐partisans in the core executive

Askim, Jostein, Karlsen, Rune, Kolltveit, Kristoffer (Wiley 2018-03-15)

Physician leadership development: towards multidisciplinary programs?

Frich, Jan C, Spehar, Ivan (BMJ Publishing Group 2018-08-07)

Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen? En studie av norske lønnsdata for siviløkonomer og sivilingeniører i perioden 2004-2012

Svarstad, Elin, Thøgersen, Joachim Minge (Universitetsforlaget 2018)

Us and Them – First-line Management and Change Resistance

Rønningstad, Chris (Roskilde Universitet 2018-06)

Leader-member exchange relationships and follower outcomes: The mediating role of perceiving goals as invariable

Kuvaas, Bård, Buch, Robert (Wiley 2018-01)

Follower jealousy at work: A test of Vecchio’s model of antecedents and consequences of jealousy

Thompson, Geir, Buch, Robert, Glasø, Lars (Taylor & Francis 2017)

Impacts of strategic planning and management in municipal government: An analysis of subjective survey and objective production and efficiency measures in Norway

Johnsen, Åge (Taylor & Francis 2018-02)

Exploring service design as an emerging organizational capability

Martinkenaite, Ieva, Breunig, Karl Joachim, Fjuk, Annita (Academic Conferences and Publishing International 2017)

Digitalization-effects on the legal industry: Emerging business models

Breunig, Karl Joachim, Skjølsvik, Tale (IFKAD 2017)

Money Talks: Communication Patterns as Knowledge Monetization

Breunig, Karl Joachim, Roberts, Hanno (Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" 2017)

Capable Design or Designing Capabilities? An Exploration of Service Design as an Emerging Organizational Capability in Telenor

Martinkenaite, Ieva, Breunig, Karl Joachim, Fjuk, Annita (Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" 2017)

Innovation capabilities: What are their characteristics and how can they be conceptualized?

Aas, Tor Helge, Breunig, Karl Joachim (IFKAD 2017)

Conceptualizing Innovation Capabilities: a Contingency Perspective

Aas, Tor Helge, Breunig, Karl Joachim (Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" 2017)

Leading for better outcomes: social work as knowledge work

Rønningstad, Chris (Taylor & Francis (Routledge) 2018)

Political skill, participation in decision-making and organizational commitment

Thompson, Geir, Buch, Robert, Kuvaas, Bård (Emerald 2017)

Dynamic Capabilities and Innovation Capabilities: The Case of the ‘Innovation Clinic’

Strønen, Fred H., Hoholm, Thomas, Kvaerner, Kari Jorunn, Støme, Linn Nathalie (Fundacja Cognitione 2017)

Digitalisering av kunnskapsarbeid – utvikling, hindringer og drivere i virtuelle advokatfirma

Breunig, Karl Joachim, Skjølsvik, Tale (Fagbokforlaget 2017)

A Tale of Two Autonomies

Rønningstad, Chris (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)