SAM - Oslo Business School

Results 1 - 20 of 82

Practice vs. theory: Short-term financials trumps long-term value creation

Boge, Knut, Temeljotov Salaj, Alenka (Emerald 2017)

Failing to plan - planning to fail : how early phase planning can improve buildingsʼ lifetime value creation

Boge, Knut, Temeljotov Salaj, Alenka, Bjørberg, Svein, Larssen, Anne Kathrine (Emerald 2018)

Leading the unwilling: Unilateral strategies to prevent arctic oil exploration

Leroux, Justin, Spiro, Daniel (Elsevier 2018-09-05)

"... og hekken vokste kjempehøy …" - Om virkemidler for bekjempelse av fremmede arter i Norge

Høgmo, Hanne C, Lorentzen, Helga R, Hovik, Sissel (Djøf Forlag 2019)

Supreme audit institutions in a high-impact context: A comparative analysis of performance audit in four Nordic countries

Johnsen, Åge, Reichborn-Kjennerud, Kristin, Carrington, Thomas, Jeppesen, Kim Klarskov, Taro, Külli, Vakkuri, Jarmo (Wiley 2018-01-14)

Negative and Positive Synergies: On Employee Development Practices, Motivational Climate, and Employee Outcomes

Nerstad, Christina G. L., Dysvik, Anders, Kuvaas, Bård, Buch, Robert (Wiley 2018-03-25)

Strategy as innovation: Exploring the role of innovation in strategic thinking

Skjølsvik, Tale, Breunig, Karl Joachim (Institute of Knowledge Assets Management 2018)

Har vi klart å spare oljeinntektene?

Wulfsberg, Fredrik (Samfunnsøkonomene 2018)

Access over ownership: meeting facilities in Lyngby-Taarbæk Knowledge City

Nielsen, Susanne Balslev, Brinkø, Rikke (Emerald 2018)

Paris-avtalen og oljeeksporten

Fæhn, Taran, Asheim, Geir Bjarne, Greaker, Mads, Hagem, Cathrine, Harstad, Bård Gjul, Hoel, Michael, Lund, Diderik, Nyborg, Karine, Rosendahl, Knut Einar, Storrøsten, Halvor Briseid (Samfunnsøkonomene 2018)

The spy who loved me? Cross‐partisans in the core executive

Askim, Jostein, Karlsen, Rune, Kolltveit, Kristoffer (Wiley 2018-03-15)

Physician leadership development: towards multidisciplinary programs?

Frich, Jan C, Spehar, Ivan (BMJ Publishing Group 2018-08-07)

Hvordan ledes fageksperter? En studie av dimensjoner ved strategi, organisering og ledelse i profesjonelle tjenestebedrifter

Strønen, Fred H., Breunig, Karl Joachim, Skjølsvik, Tale (Fagbokforlaget 2018-02)

Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen? En studie av norske lønnsdata for siviløkonomer og sivilingeniører i perioden 2004-2012

Svarstad, Elin, Thøgersen, Joachim Minge (Universitetsforlaget 2018)

Us and Them – First-line Management and Change Resistance

Rønningstad, Chris (Roskilde Universitet 2018-06)

Leader-member exchange relationships and follower outcomes: The mediating role of perceiving goals as invariable

Kuvaas, Bård, Buch, Robert (Wiley 2018-01)

Follower jealousy at work: A test of Vecchio’s model of antecedents and consequences of jealousy

Thompson, Geir, Buch, Robert, Glasø, Lars (Taylor & Francis 2017)

Impacts of strategic planning and management in municipal government: An analysis of subjective survey and objective production and efficiency measures in Norway

Johnsen, Åge (Taylor & Francis 2018-02)

Exploring service design as an emerging organizational capability

Martinkenaite, Ieva, Breunig, Karl Joachim, Fjuk, Annita (Academic Conferences and Publishing International 2017)

Digitalization-effects on the legal industry: Emerging business models

Breunig, Karl Joachim, Skjølsvik, Tale (IFKAD 2017)