SAM - Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy

Results 61 - 80 of 148

«Dette ville jeg aldri snakket med en student om ellers». Ungdom som medveiledere for barnevernstudenter i praksis.

Jansen, Anne, Olsen, Bjørn, Stenseng, Terje, Ugelstad, Hanne (Fellesorganisasjonen 2015)

Tilsetjing og arbeidsløyse i Noreg og Danmark: Er svakt stillingsvern gunstig for folk med dårleg helse?

Heggebø, Kristian (Universitetsforlaget 2016)

Bokessay

Seltzer, Michael, Haldar, Marit (Novus forlag 2015)

The effects of skill training on social workers professional competences in Norway: results of a cluster-randomised study

Malmberg-Heimonen, Ira, Natland, Sidsel, Tøge, Anne Grete, Hansen, Helle Cathrine (Oxford University Press 2015-06-01)

Er økonomisk krise ensbetydende med helsekrise - hva forteller forskningen?

Dahl, Espen, Tøge, Anne Grete, Heggebø, Kristian, Elstad, Jon Ivar, Berg, John Erik, Halvorsen, Knut (Fagbokforlaget 2015)

Individual-level changes in self-rated health before and during the economic crisis in Europe

Abebe, Dawit Shawel, Tøge, Anne Grete, Dahl, Espen (BioMed Central 2016)

Omsorg for andre(s) barn - barnevern, profesjon og integrering

Eide, Ketil, Rugkåsa, Marianne, Ylvisaker, Signe (Fontene Forskning 2015)

Unemployment in Scandinavia during an economic crisis: Cross-national differences in health selection

Heggebø, Kristian (Elsevier 2015-02-13)

Researcher linguistic vulnerability: A note on methodological implications

Muller, Ashley, Gubrium, Erika (Sage Publications 2015)

Profesjonalisering av økonomisk rådgivning i Nav?

Tufte, Per Arne (Fagbokforlaget 2015)

Unemployment and health selection in diverging economic conditions: Compositional changes? Evidence from 28 European countries

Heggebø, Kristian, Espen, Dahl (BioMed Central 2015)

Disability retirement and public sector reorganization: Hospital mergers in Norway

Ingelsrud, Mari Holm (Sage 2015-11-17)

Svekket den økonomisk krisa i Europa tilliten til de politiske institusjonene og det parlamentariske demokratiet?

Stjernø, Steinar (Pax Forlag 2015)

Some Remarks on Effect Studies of Physician Dissatisfaction

Tufte, Per Arne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Understandings of biological kinship ties in social workers’ accounts: A cross-cultural study of out-of-home placements in Norway and France

Picot, Aurélie (Sage 2015-05-20)

Unemployment transitions and self-rated health in Europe: A longitudinal analysis of EU-SILC from 2008 to 2011.

Tøge, Anne Grete, Blekesaune, Morten (Elsevier 2015-08-28)

‘Dispositifs’ of parenting in child welfare work: a cross-cultural study of home-based interventions in child protective services in Norway and France.

Picot, Aurélie (Taylor & Francis 2015-08-04)

The Nordic Welfare Model in the Twenty-First Century. The Bumble-Bee Still Flies!

Halvorsen, Rune, Hvinden, Bjørn, Schøyen, Mi Ah (Cambridge University Press 2015-04-08)

Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?

Hermansen, Åsmund, Gautun, Heidi (Fellesorganisasjonen 2013)

Prospective register-based study of the impact of immigration on educational inequalities in mortality in Norway

Elstad, Jon Ivar, Øverbye, Einar, Dahl, Espen (BioMed Central 2015-04-11)