SAM - Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy

Results 41 - 60 of 141

Sosialdemokratiet og solidariteten - fra Marx til Støre

Stjernø, Steinar (Stiftelsen Vardøger 2016)

Are immigrants and descendants with ill health more prone to unemployment? Evidence from 18 European countries

Heggebø, Kristian (Taylor & Francis (Routledge) 2016-10-21)

Material deprivation and health: A longitudinal study

Tøge, Anne Grete, Bell, Ruth (BioMed Central 2016-08-08)

Utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse i undervisning av sosionomstudenter

Bergheim, Berit, Ylvisaker, Signe (Fontene forskning 2016)

Health effects of unemployment in Europe (2008–2011): a longitudinal analysis of income and financial strain as mediating factors

Tøge, Anne Grete (BioMed Central 2016-05-06)

Effects of individualised follow-up on activation programme participants' self-sufficiency: A cluster-randomised study

Malmberg-Heimonen, Ira, Tøge, Anne Grete (Wiley 2016)

Social work and sociology: historical separation and current challenges

Levin, Irene, Haldar, Marit, Picot, Aurélie Michele M. (Taylor & Francis 2015)

Danish and Norwegian hospital social workers cross-institutional work amidst inter-sectoral restructuring of health and social welfare

Harsløf, Ivan, Søbjerg Nielsen, Ulla, Feiring, Marte (Taylor & Francis (Routledge) 2016-06-16)

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?

Kane, Aina Aune, Köhler-Olsen, Julia (Gyldendal Rettsdata 2015-04)

Health Effects of Unemployment in Denmark, Norway and Sweden 2007 2010: Differing Economic Conditions, Differing Results?

Heggebø, Kristian (SAGE Publications 2016-03-11)

Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?

Hagelund, Anniken, Øverbye, Einar, Hatland, Aksel, Terum, Lars Inge (Universitetsforlaget 2016-01-01)

Women - voicing resistance

Levin, Irene (Wiley 2015-09-01)

Kulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid

Rugkåsa, Marianne, Eide, Ketil, Ylvisaker, Signe (Fagbokforlaget 2015)

«Dette ville jeg aldri snakket med en student om ellers». Ungdom som medveiledere for barnevernstudenter i praksis.

Jansen, Anne, Olsen, Bjørn, Stenseng, Terje, Ugelstad, Hanne (Fellesorganisasjonen 2015)

Tilsetjing og arbeidsløyse i Noreg og Danmark: Er svakt stillingsvern gunstig for folk med dårleg helse?

Heggebø, Kristian (Universitetsforlaget 2016)

Bokessay

Seltzer, Michael, Haldar, Marit (Novus forlag 2015)

The effects of skill training on social workers professional competences in Norway: results of a cluster-randomised study

Malmberg-Heimonen, Ira, Natland, Sidsel, Tøge, Anne Grete, Hansen, Helle Cathrine (Oxford University Press 2015-06-01)

Er økonomisk krise ensbetydende med helsekrise - hva forteller forskningen?

Dahl, Espen, Tøge, Anne Grete, Heggebø, Kristian, Elstad, Jon Ivar, Berg, John Erik, Halvorsen, Knut (Fagbokforlaget 2015)

Individual-level changes in self-rated health before and during the economic crisis in Europe

Abebe, Dawit Shawel, Tøge, Anne Grete, Dahl, Espen (BioMed Central 2016)

Omsorg for andre(s) barn - barnevern, profesjon og integrering

Eide, Ketil, Rugkåsa, Marianne, Ylvisaker, Signe (Fontene Forskning 2015)