SAM - Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy

Results 41 - 60 of 148

Arbeidsmoral forkledd som likestilling?

Røysum, Anita (Universitetsforlaget 2016)

Ambiguity as a Strategy for Negotiating Identity

Ohnstad, Anbjørg (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

"Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg» Nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer

Moe, Vibeke, Døving, Alexa, Levin, Irene, Lenz, Claudia (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Facing diversity under institutional constraints: Challenging situations for community nurses when providing care to ethnic minority patients

Debesay, Jonas, Harsløf, Ivan, Rechel, Bernd, Vike, Halvard (Wiley 2014-02-25)

Kreativ musikkverkstad - ein arena for profesjonell utvikling i barnevernspedagogutdanninga?

Fuglestad, Svein (Norges Musikkhøgskole 2016-04)

Psychological Distress in Norwegian Nurses and Teachers over Nine Years

Nerdrum, Per, Geirdal, Amy Østertun, Høglend, Per Andreas (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Legal norms, Profesional values, and practical ethics in local government: Elderly care in Latvia, Lithuania, and Norway

Kjørstad, Monica, Koht, Harald, Reinholde, Iveta, Tufte, Geir Conrad (Asociacion Castellano-Manchega de Sociologia (ACMS) 2016)

Sosialdemokratiet og solidariteten - fra Marx til Støre

Stjernø, Steinar (Stiftelsen Vardøger 2016)

Are immigrants and descendants with ill health more prone to unemployment? Evidence from 18 European countries

Heggebø, Kristian (Taylor & Francis (Routledge) 2016-10-21)

Material deprivation and health: A longitudinal study

Tøge, Anne Grete, Bell, Ruth (BioMed Central 2016-08-08)

Utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse i undervisning av sosionomstudenter

Bergheim, Berit, Ylvisaker, Signe (Fontene forskning 2016)

Health effects of unemployment in Europe (2008–2011): a longitudinal analysis of income and financial strain as mediating factors

Tøge, Anne Grete (BioMed Central 2016-05-06)

Effects of individualised follow-up on activation programme participants' self-sufficiency: A cluster-randomised study

Malmberg-Heimonen, Ira, Tøge, Anne Grete (Wiley 2016)

Social work and sociology: historical separation and current challenges

Levin, Irene, Haldar, Marit, Picot, Aurélie Michele M. (Taylor & Francis 2015)

Danish and Norwegian hospital social workers cross-institutional work amidst inter-sectoral restructuring of health and social welfare

Harsløf, Ivan, Søbjerg Nielsen, Ulla, Feiring, Marte (Taylor & Francis (Routledge) 2016-06-16)

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?

Kane, Aina Aune, Köhler-Olsen, Julia (Gyldendal Rettsdata 2015-04)

Health Effects of Unemployment in Denmark, Norway and Sweden 2007 2010: Differing Economic Conditions, Differing Results?

Heggebø, Kristian (SAGE Publications 2016-03-11)

Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?

Hagelund, Anniken, Øverbye, Einar, Hatland, Aksel, Terum, Lars Inge (Universitetsforlaget 2016-01-01)

Women - voicing resistance

Levin, Irene (Wiley 2015-09-01)

Kulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid

Rugkåsa, Marianne, Eide, Ketil, Ylvisaker, Signe (Fagbokforlaget 2015)