SAM - Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy

Results 121 - 140 of 141

The idea of solidarity in Europe

Stjernø, Steinar (die Keure 2011)

Dealing with the Past in the Transition from Care. A post-structural analysis of young people's accounts.

Fransson, Elisabeth, Storø, Jan (Elsevier 2011-12)

Children's confidences, parents' confessions : child welfare dialogues as technologies of control

Hennum, Nicole (Sage 2011-11-28)

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten?

Halvorsen, Knut (Fagbokforlaget 2011-12)

Exploring Knowledge through Peer Tutoring in a Transitional Learning Community: An Alternative Way of Teaching Counseling Skills to Students in Social Work Education

Fougner, Amelie (Taylor & Francis (Routledge) 2011-03-24)

Barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere: En arena for konstituering og formidling av norskhet

Gulbrandsen, Liv Mette, Østereng, Marita (Novus 2011)

Partnership in Practice Research : a Norwegian Experience

Fook, Jan, Johannessen, Asbjørn, Psoinos, Maria (Social Work & Society 2011)

Collective participation in child protection services : partnership or tokenism?

Seim, Sissel, Slettebø, Tor (Routledge 2010-12-17)

Social pedagogy in a professional Norwegian child welfare context

Bernard, Ramona (FESET 2010-04)

Da norske jøder ikke fantes

Levin, Irene, Kopperud, Øyvind (Universitetsforlaget 2010)

Det umulige hjelpearbeidet? : dilemmaer i arbeid med tidlig gjenkjenning av ungdom med selvmordsatferd

Baastad, Nina, Larsen, Elisabeth (Universitetsforlaget 2010)

Armed conflicts have an impact on the spread of tuberculosis: the case of the Somali Regional State of Ethiopia

Gele, Abdi Ali, Bjune, Gunnar Aksel (BioMed Central 2010-01-28)

Types of social capital resources and self-rated health among the Norwegian adult population

Gele, Abdi Ali, Harsløf, Ivan (BioMed Central 2010-03-17)

Barriers and Facilitators to Civic Engagement Among Elderly African Immigrants in Oslo

Gele, Abdi Ali, Harsløf, Ivan (Springer Verlag 2010)

Esop : et forskningssenter med definisjonsmakt

Øverbye, Einar (Universitetsforlaget 2010)

Er institusjonen alltid et onde og familien alltid et gode?

Storø, Jan, Bunkholdt, Vigdis, Larsen, Erik (Universitetsforlaget 2010)

Nav-reformen : sosialarbeidernes profesjon utfordres

Røysum, Anita (Fellesorganisasjonen (FO) 2010-06)

Barriers to tuberculosis care : a qualitative study among Somali pastoralists in Ethiopia

Gele, Abdi Ali, Sagbakken, Mette, Abebe, Fekadu, Bjune, Gunnar Aksel (BioMed Central 2010-03-30)

Mot en standardisering av voksenhet? : barn som redskap i statens disiplinering av voksne

Hennum, Nicole (Novus forlag 2010)

Sosial kapital blant marginaliserte

Larring, Kari Bakke, Stjernø, Steinar (Fellesorganisasjonen (FO) 2010-01)