SAM - Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy

Results 101 - 120 of 141

"Å spille med begge hender – om dialogen mellom innhold og form i undervisning om språkets makt"

Skorpen, Berit (Universitets- og høgskolerådet 2013-10-18)

Eksklusive fellesskap: Et kritisk blikk på nyurbanismen i lys av Kentlands, USA

Andersen, Bengt (Høgskolen i Oslo og Akershus 2008)

Poverty, shame and the class journey in public imagination

Gubrium, Erika (Taylor and Francis 2013-07-15)

Understanding the longer-term effects of family group conferences

Malmberg-Heimonen, Ira, Johansen, Sissel (Taylor & Francis 2013-07-16)

A study of coordinator positionings in family group conferences

Natland, Sidsel, Malmberg-Heimonen, Ira (Taylor & Francis 2013-08-09)

Knowledge of love: narratives of romance told by 12-year-old children

Haldar, Marit (Carfax 2013-05-14)

When female circumcision comes to the West: Attitudes toward the practice among Somali Immigrants in Oslo

Gele, Abdikadir Ali, Johansen, Elise, Sundby, Johanne (BioMed Central 2012)

Out-of-Home Placements and Notions of Family in Norway and in France

Picot, Aurélie (Novus 2012)

Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid

Gulbrandsen, Liv Mette, Seim, Sissel, Ulvik, Oddbjørg Skjær (Novus forlag 2012)

Barnet i meldingsteksten

Skorpen, Berit, Johansen, Marit (Fellesorganisasjonen 2012)

Case study and professional development in the education of students at the child welfare program

Bernard, Ramona (European Social Education Training 2012-02)

Opplæring i forebygging og mestring av aggresjon - en nødvendighet i arbeid med utsatte barn og unge

Storø, Jan, Laiseau, Edouard, Torp, Christian Smedstad, Ørbæk, Morten (Norsk barnevernsamband 2012)

Iodine-induced goitre and high prevalence of anaemia among Saharawi refugee women

Henjum, Sigrun, Barikmo, Ingrid, Strand, Tor A., Oshaug, Arne, Torheim, Liv Elin (Cambridge University Press 2011)

Grensearbeid: Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker

Jevne, Kari Sjøhelle, Ulvik, Oddbjørg Skjær (Fellesorganisasjonen FO 2012)

Understanding Parenting as Situated in the Larger Sociocultural Context in Clinical Social Work

Solem, May-Britt (Springer Verlag 2012-02)

Italia: Retten og politikken i konflikt

Stjernø, Steinar (Universitetsforlaget 2012)

En Norvège, les discours des droits et du contrôle dans une culture du bien-être

Engebretsen, Eivind, Johnsen, Berit Helene, Kirkebæk, Birgit, Markussen, Ingrid (Editions ERES 2010)

Støtte fra sine egne: likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

Olsen, Bennedichte C.R. (Fellesorganisasjonen 2011)

Spørsmålet om den "gode timing" : nettverksråd i sosialarbeiderens hverdag

Natland, Sidsel (Fellesorganisasjonen 2011)

Samspill skaper Ny sjanse: erfaringer fra et kvalifiseringstiltak

Hansen, Helle Catherine, Ohls, Carolina (Fellesorganisasjonen FO 2011)