LUI - Department of Primary and Secondary Teacher Education

Results 81 - 100 of 165

Theta divisors of stable vector bundles may be nonreduced

Hitching, George Harry, Pauly, Christian (Springer 2014-05-28)

A stratification on the moduli spaces of symplectic and orthogonal bundles over a curve

Hitching, George Harry, Choe, Insong (World Scientific Publishing 2014-05-22)

How do laypeople evaluate the degree of certainty in a weather report? A case study of the use of the Web service yr.no

Sivle, Anders Honningdal, Kolstø, Stein Dankert, Hansen, Pål Kirkeby, Kristiansen, Jens (American Meteorological Society 2014-07)

Digitalisering som statlig avdidaktisering av klasserommet

Skagen, Kaare (Universitetsforlaget 2014)

Forbereder grunnskolelærerutdanningen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge?

Surkalovic, Dragana (Acta Didactica Norge 2014)

Experiences and challenges of international students in technology-rich learning environments

Habib, Laurence Marie Anna, Johannesen, Monica, Øgrim, Leikny (International Forum of Educational Technology and Society 2013)

Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget

Walseth, Kristin, Hæhre, Heidi (NOVA 2014-12)

Rom og reiser i RLE. Innspill til pluralistisk og gjestfri RLE-didaktikk.

Nicolaisen, Tove (IKO-forlaget 2014)

The Blindness of Focusing. Pragmatic theories of communication and the challenge of validation

Ongstad, Sigmund (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2014)

'Men han har forskjellig farge på øynene.' Om barns møte med litteratur i skolen sett i lys av teori om mentalisering og Theory of Mind.

Stokke, Ruth Seierstad (Fagbokforlaget 2014)

Driften i literacy-begrepet - en utfordring for lærerutdanningers fagdidaktikk?

Ongstad, Sigmund (Novus 2014)

Om faglighet og språklighet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) i lys av generell læreplan for grunnutdanning (1-13)

Ongstad, Sigmund (Novus 2014)

Perspectives on academic staff involvement in the acquisition and implementation of educational technologies

Habib, Laurence, Johannesen, Monica (Taylor & Francis 2014-02-05)

Gjensyn med Orff-Schulwerk: et bidrag til nytenkning av musikkdidaktisk analyse

Sætre, Jon Helge (Norges musikkhøgskole 2014)

The changing concept of aesthetic experience in music education

Fossum, Hanne, Varkøy, Øyvind (NMH-publikasjoner Oslo 2013)

Teoretisk bakgrunn for tre kvalitative studier med vekt på kultur, på identitet og på betydningen av medierende språk for læring

Penne, Sylvi (Novus 2014)

Support to Teachers in a Context of Educational Change and Poverty:a case study from South Africa

Olsen, Sissel Tove (Symposium Journals 2013)

Hvorfor er Salima så flink på skolen, of hvorfor har Mats bare lyst til å gi opp? Diskursive ulikheter med utgangspunkt i identitet og medierende språk.

Penne, Sylvi (Novus 2014)

'The didactic challenge of new literacies in school and teacher education' - felles funn, felles utfordringer og noen avsluttende kommentarer,

Penne, Sylvi (Novus 2014)

A Tripartite Cooperation? The Challenges of School-University Collaboration in Mathematics Teacher Education in Norway

Bjerke, Annette Hessen, Eriksen, Elisabeta, Rodal, Camilla, Smestad, Bjørn, Solomon, Yvette (PME 2013-07-07)