LUI - Department of Primary and Secondary Teacher Education

Results 141 - 160 of 180

The Role of Virtual Learning Environments in a Primary School Context: An Analysis of Inscription of Assessment Practices

Johannesen, Monica (Wiley-Blackwell 2012-03-19)

Post-Secular Consensus? On the Munich-dialogue between Jürgen Habermas and Joseph Ratzinger

Hovdelien, Olav (Australian Catholic University 2011)

Digital skills as a basis for TPCK

Øgrim, Leikny (Association for the Advancement of Computing in Education 2010)

Old and New Dreams - A New Knowledge Nexus or Just Academic Drift?

Jarning, Harald (Leuven University Press 2011-02)

Getting behind assessment and learning in secondary school music: A case study approach

Fasting, Rolf Bjarne, Sætre, Jon Helge (Beiträge empirischer Musikpädagogik 2012)

Dewey square : lærerarbeid, yrkesrepertoar og didaktisk gehør

Jarning, Harald (Senter for praktisk kunnskap, Høgskolen i Bodø 2010)

Brobygging og litteraturdidaktikk. Fra kulturelle ulikheter til meningsskapende likheter

Penne, Sylvi (Nationella nätverket för Svenska med didaktisk inriktning 2010)

Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i lærerutdanningen -Integrering av digital kompetanse i norskfaget

Bjarnø, Vibeke, Michaelsen, Eva (Nationella nätverket Svenska med didaktisk inriktning 2011)

Childhood in a multicultural society? Globalization, childhood and cultural diversity in Norwegian children's literature

Ommundsen, Åse Marie (Johns Hopkins University Press 2011-02)

Gjenklang – utforsking av poetiske identitetstekstar og lingvistisk kapital i det fleirkulturelle klasserommet

Tonne, Ingebjørg, Vederhus, Inger (Tapir Akademisk forlag 2012-01)

Poesi og lingvistiske kontraster: språklig oppmerksomhet i klasserommet

Tonne, Ingebjørg, Nordby, Aase, Seljevold, Kristine Erika, Simonsen, Marianne, Ufs, Silje (Novus forlag 2011)

Baseskoler og viktige lærerkompetanser: hva mener lærerne?

Vinje, Erlend (FORMakademisk 2011)

Teaching physics novices at university: A case for stronger scaffolding

Lindstrøm, Christine, Sharma, Manjula D. (American Physical Society 2011-06-03)

Skolefritidsordningen: Barns aktivitetstid?

Løndal, Knut, Bergsjø, Carl-Henrik (Tapir Akademisk Forlag 2007-04)

Om yrkeskompetanse for tilpasset opplæring - begrepsparene "åpen og skjult tilpasset opplæring" og "små og store metoder"

Svee, Anne Karine (Tapir Akademisk Forlag 2010-06)

Bodily Play in the After-School Program: Fulfillment of Intentionality in Interaction between Body and Place

Løndal, Knut (The Strong 2011)

Vurdering som en del av undervisning og læring

Tellefsen, Helga Kufaas, Martinussen, Geir (Tapir Akademisk Forlag 2011-04)

Allmennlærerstudenters arbeidsinnsats : bedre enn sitt rykte?

Martinussen, Geir, Smestad, Bjørn (Tapir Akademisk Forlag 2011-04)

Inclusion through the concept of adapted education : a review of the Norwegian challenges

Fasting, Rolf (Šiauliai University Special Education Research Centre 2010)

Dilemmas of streaming in the new curricula in Norway

Braathe, Hans Jørgen (Freie Universität Berlin 2010-03)