LUI - Department of Primary and Secondary Teacher Education

Results 141 - 160 of 165

Bodily Play in the After-School Program: Fulfillment of Intentionality in Interaction between Body and Place

Løndal, Knut (The Strong 2011)

Vurdering som en del av undervisning og læring

Tellefsen, Helga Kufaas, Martinussen, Geir (Tapir Akademisk Forlag 2011-04)

Allmennlærerstudenters arbeidsinnsats : bedre enn sitt rykte?

Martinussen, Geir, Smestad, Bjørn (Tapir Akademisk Forlag 2011-04)

Inclusion through the concept of adapted education : a review of the Norwegian challenges

Fasting, Rolf (Šiauliai University Special Education Research Centre 2010)

Dilemmas of streaming in the new curricula in Norway

Braathe, Hans Jørgen (Freie Universität Berlin 2010-03)

Baseskoledebatten i media - hvem mener hva og hvorfor?

Vinje, Erlend (FORMakademisk 2011)

Baseskoler : en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg

Vinje, Erlend (FORMakademisk 2010)

Brøkundervisning på barnetrinnet : aspekter av en lærers matematikkunnskap

Kleve, Bodil (Universitetet i Oslo 2010)

Knowledge about the Greenhouse Effect and the Effects of the Ozone Layer among Norwegian Pupils Finishing Compulsory Education in 1989, 1993, and 2005 : What Now?

Hansen, Pål J. Kirkeby (Taylor & Francis 2010-02-03)

An Effective Introduction to Technology and Design in Norwegian Primary Education

Hansen, Pål J. Kirkeby (The Design and Technology Association 2010)

"Det er ingen av mine lærere som forkynner..." : grunnskolerektorers forståelse av egen rolle og eget handlingsrom i forbindelse med religions- og livssynsundervisningen

Hovdelien, Olav (IKO-forlaget 2010-09)

The After-School Programme: An Arena for Interaction with Others through Body Movements in Play

Løndal, Knut (Thompson Rivers University 2010)

Barrier-breaking body movements in the after-school programme: Children's imitation through play

Løndal, Knut (Universitetsforlaget 2010)

Children's Lived Experience and their Sense of Coherence: Bodily Play in a Norwegian After-school Programme

Løndal, Knut (Routledge 2010-10)

Vurdering for læring : kjennetegn på måloppnåelse

Martinussen, Geir, Tellefsen, Helga Kufaas (Tapir Akademisk Forlag 2010)

Online MCQ - formative or summative assessment? : experiences from a higher educational environment

Johannesen, Monica, Habib, Laurence (Association for the Advancement of Computing in Education 2010)

TPACK as shared, distributed knowledge

Nore, Hæge, Engelien, Kirsti, Johannesen, Monica (Association for the Advancement of Computing in Education 2010)

Musikkpedagogisk teori og praksis : en introduksjon

Sætre, Jon Helge, Salvesen, Geir (Gyldendal Akademisk 2010)

The role of professional identity in patterns of use of multiple-choice assessment tools

Johannesen, Monica, Habib, Laurence (Routledge 2010-03)

Fritaksproblematikken som forsvant : norske grunnskolerektorer og skolens fritaksbestemmelser

Hovdelien, Olav (IKO-forlaget 2009)