LUI - Department of Primary and Secondary Teacher Education

Results 121 - 140 of 180

Nasjonal traumebearbeiding i sanglyrikk for barn og unge etter 22/7

Ommundsen, Åse Marie (Norsk barnebokinstitutt 2013)

Relasjonen estetikk – epistemologi – etikk og fagdidaktikk. Et semiotisk-kommunikativt perspektiv på estetikk og utdanning.

Ongstad, Sigmund (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013)

Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring

Tonne, Ingebjørg, Pihl, Joron (Nordisk nettverk for andrespråksforskning 2013)

Pluralistisk religionsundervisning og egengjøring som ideal. Hva kan vi lære av erfaringene til barn med hindubakgrunn?

Nicolaisen, Tove (Karlstads universitet 2013)

Theorising mathematics teaching: pre-service teachers’ perceptions before and during school placement

Bjerke, Annette Hessen, Eriksen, Elisabeta, Rodal, Camilla, Smestad, Bjørn, Solomon, Yvette (Tapir 2013)

Pedagogikk og elevkunnskap - det nye lærereutdanningsfaget?

Thorsen, Kirsten Elisabeth, Christensen, Hanne (Akademika 2013)

Kampen om skoleanlegget - historikken bak baseskolene

Vinje, Erlend (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013)

Forholdet mellom etterutdanning og skoleutvikling - eksterne fagmiljøer rolle og ansvar

Christensen, Hanne, Ulleberg, Inger (Akademika 2013)

Muslim girls' experiences in physical education in Norway: What role does religiosity play?

Walseth, Kristin (Taylor & Francis (Routledge) 2013-02-25)

Elevene, litteraturen og lærebøkene i norsk på ungdomstrinnet

Penne, Sylvi (Akademika 2013)

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Vinje, Erlend (FORMakademisk 2013)

Eventyr på nye veier. Multimodale nyskrivninger av eventyr i skandinavisk samtidslitteratur

Ommundsen, Åse Marie (Makadam Förlag 2012)

Modularity, Phase-Phase Faithfulness and prosodification of function words in English

Surkalovic, Dragana (University of Tromsø 2013)

Funksjonshemmede, kroppsøving og tilpasset opplæring i skolen.

Eriksen, Tove Brita (Utdanningsforbundet 2012)

Utvikling av lærer-elev-relasjoner i klasserommet : læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse

Fjell, Kari, Olaussen, Bodil Stokke (Akademika 2012)

Hvordan introduseres og videreutvikles kunnskap om vannets kretsløp i norske lærebøker for grunnskolen?

Hansen, Pål J. Kirkeby (Naturfagsenteret 2012)

Lærerstudenter og læring

Fjell, Kari (Tapir Akademisk Forlag 2012-04)

Lagrangian subbundles of symplectic bundles over a curve

Choe, Insong, Hitching, George H. (Cambridge University Press 2012-02-22)

Læringsaktiviteter og profesjonsorientering- et utviklingsarbeid i ny grunnskolelærerutdanning

Thorsen, Kirsten E. (Universitets- og Høgskolerådet 2012)

Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget

Smestad, Bjørn, Eriksen, Elisabeta Iuliana, Martinussen, Geir, Tellefsen, Helga Kufaas (Tapir Akademisk Forlag 2012-04)