LUI - Department of Primary and Secondary Teacher Education

Results 121 - 140 of 165

Hvordan introduseres og videreutvikles kunnskap om vannets kretsløp i norske lærebøker for grunnskolen?

Hansen, Pål J. Kirkeby (Naturfagsenteret 2012)

Lærerstudenter og læring

Fjell, Kari (Tapir Akademisk Forlag 2012-04)

Lagrangian subbundles of symplectic bundles over a curve

Choe, Insong, Hitching, George H. (Cambridge University Press 2012-02-22)

Læringsaktiviteter og profesjonsorientering- et utviklingsarbeid i ny grunnskolelærerutdanning

Thorsen, Kirsten E. (Universitets- og Høgskolerådet 2012)

Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget

Smestad, Bjørn, Eriksen, Elisabeta Iuliana, Martinussen, Geir, Tellefsen, Helga Kufaas (Tapir Akademisk Forlag 2012-04)

The Role of Virtual Learning Environments in a Primary School Context: An Analysis of Inscription of Assessment Practices

Johannesen, Monica (Wiley-Blackwell 2012-03-19)

Post-Secular Consensus? On the Munich-dialogue between Jürgen Habermas and Joseph Ratzinger

Hovdelien, Olav (Australian Catholic University 2011)

Digital skills as a basis for TPCK

Øgrim, Leikny (Association for the Advancement of Computing in Education 2010)

Old and New Dreams - A New Knowledge Nexus or Just Academic Drift?

Jarning, Harald (Leuven University Press 2011-02)

Getting behind assessment and learning in secondary school music: A case study approach

Fasting, Rolf Bjarne, Sætre, Jon Helge (Beiträge empirischer Musikpädagogik 2012)

Dewey square : lærerarbeid, yrkesrepertoar og didaktisk gehør

Jarning, Harald (Senter for praktisk kunnskap, Høgskolen i Bodø 2010)

Brobygging og litteraturdidaktikk. Fra kulturelle ulikheter til meningsskapende likheter

Penne, Sylvi (Nationella nätverket för Svenska med didaktisk inriktning 2010)

Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i lærerutdanningen -Integrering av digital kompetanse i norskfaget

Bjarnø, Vibeke, Michaelsen, Eva (Nationella nätverket Svenska med didaktisk inriktning 2011)

Childhood in a multicultural society? Globalization, childhood and cultural diversity in Norwegian children's literature

Ommundsen, Åse Marie (Johns Hopkins University Press 2011-02)

Gjenklang – utforsking av poetiske identitetstekstar og lingvistisk kapital i det fleirkulturelle klasserommet

Tonne, Ingebjørg, Vederhus, Inger (Tapir Akademisk forlag 2012-01)

Poesi og lingvistiske kontraster: språklig oppmerksomhet i klasserommet

Tonne, Ingebjørg, Nordby, Aase, Seljevold, Kristine Erika, Simonsen, Marianne, Ufs, Silje (Novus forlag 2011)

Baseskoler og viktige lærerkompetanser: hva mener lærerne?

Vinje, Erlend (FORMakademisk 2011)

Teaching physics novices at university: A case for stronger scaffolding

Lindstrøm, Christine, Sharma, Manjula D. (American Physical Society 2011-06-03)

Skolefritidsordningen: Barns aktivitetstid?

Løndal, Knut, Bergsjø, Carl-Henrik (Tapir Akademisk Forlag 2007-04)

Om yrkeskompetanse for tilpasset opplæring - begrepsparene "åpen og skjult tilpasset opplæring" og "små og store metoder"

Svee, Anne Karine (Tapir Akademisk Forlag 2010-06)