LUI - Department of Early Childhood Education

Results 61 - 80 of 103

Education for All in Norway: Unpacking Quality and Equity

Braathe, Hans Jørgen, Otterstad, Ann Merete (Elsevier 2014-02-21)

'...in favour of secularism, correctly understood.'

Hovdelien, Olav (Australian Catholic University 2014-12)

Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?

Larsen, Ann Kristin, Slåtten, Mette Vaagan (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Researching the assemblage of cultural diversity in Norway: Challenging simplistic research approaches

Andersen, Camilla Eline, Otterstad, Ann Merete (University of California Press 2014)

Critical methodologies: early childhood research studies in Norway

Rhedding-Jones, Jeanette, Bjelkerud, Agnes Westgaard, Giæver, Katrine, Røkholt, Eline Grelland, Holten, Ingeborg Caroline Sæbøe, Lafton, Tove, Moxnes, Anna Rigmor, Pope, Liv Alice (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2014)

Evaluation of the outcome of European students-teachers' participation in the Erasmus Exchange Programme (2008-2011): A survey of students' knowledge, thoughts and feelings before and after their Erasmus exchange.

Berg, Vera (European Teacher Education Network 2014)

The limitations of multiculturalism in Norwegian early childhood education

Hovdelien, Olav (Taylor & Francis 2014-01-17)

Gudstjenester i skoletiden - rektorenes dilemma

Hovdelien, Olav, Neegaard, Gunnar (Universitetsforlaget 2014)

Den nasjonale minneseremonien etter 22. juli 2011

Knudsen, Jan Sverre (Norges musikkhøgskole 2014)

Opportunities knock: Mediation of peer-relations during meal-time in toddler groups.

Os, Ellen ( 2013)

Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen

Fønnebø, Bente, Rolfsen, Christian Nordahl (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2014-01-13)

Fra tradisjonell organisasjonsmodell til resultatenhetsmodell hvordan opplever tilsatte i barnehagen den nye organisasjonsmodellen?

Larsen, Ann Kristin, Slåtten, Mette Vaagan (Akademika 2013-04-22)

The significance of the personal in constructing gender equity practises in kindergartens

Askland, Leif (New Zealand Tertiary College (NZTC) 2013)

Play for learning and learning for play: children's play in a toddler group

Greve, Anne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013-10-26)

Barnehagens formålsparagraf – hvordan skal den forstås?

Hovdelien, Olav (IKO 2012)

'...ikke en arena for forkynnelse' Et sekulariseringsperspektiv på skolehistorien

Hovdelien, Olav (Akademika 2013-04-23)

A values base for the Norwegian kindergarten: common ground across cultural affiliations?

Hovdelien, Olav (Taylor & Francis 2013-01-18)

Gått ut på dato? Landløftene, Midtøsten-konflikten og jødisk–kristne relasjoner

Haaland, Gunnar (Akademika 2013-03)

En sekularistisk skole i et multikulturelt samfunn

Hovdelien, Olav (Unipub 2012)

'Ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold': Diskursive lesninger av inkludering i barnehagen

Otterstad, Ann Merete, Andersen, Camilla Eline ( 2012-09)