LUI - Department of Early Childhood Education

Results 1 - 20 of 100

Studenten – en sentral aktør i egen læreprosess

Haug, Kristin Holte, Karlsson, Eivind (Universitetsforlaget 2008)

Is cognitive development at three years of age associated with ECEC quality in Norway?

Eliassen, Erik, Zachrisson, Henrik Daae, Melhuish, Edward (Taylor and Francis 2017-12-19)

Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen

Hovdelien, Olav (IKO-Forlaget 2017)

Forskning på religion og livssyn i barnehagen - oversikt og tendenser 1996-2018

Hovdelien, Olav (IKO-Forlaget 2018)

Does this work [of art] invite me into [intersubjective] dialogue? Discussing relational aesthetics in music education

Vist, Torill, Holdhus, Kari (University College of Music Education in Stockholm (SMI) 2018)

Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika

Alfheim, Ingvild Kristin, Fodstad, Cecilie Dyrkorn (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

ITERS-R as a tool for improving quality in Norwegian ECEC settings: A critical reflection

Tandberg, Cato, Kaarby, Karen Marie Eid (European Teacher Education Network 2018)

"Ei linerle vet at hun er ei linerle." En kvalitativ studie av små barns "wellbeing" i barnehagen

Eide, Brit Johanne, Winger, Nina, Wolf, Kristin Rognerud Danielsen, Dahle, Hanne Fehn (Norsk senter for barneforskning 2017)

Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna

Fodstad, Cecilie Dyrkorn, Alfheim, Ingvild Kristin (Norsk senter for barneforskning 2017)

Affordances for 1- to 3-year-olds’ risky play in Early Childhood Education and Care

Kleppe, Rasmus (SAGE Publications 2018)

Critical Qualitative Methodologies Reconceptualizations and Emergent Construction

Denzin, Norman, K., Lincoln, Yvonna S., MacLure, Maggie, Otterstad, Ann Merete, Torrance, Harry, Cannella, Gaile, S., Koro-Ljungberg, Mirka, McTier, Terrence (University of California Press 2018-02)

Special issue: “Darkness matters”

Andersen, Camilla Eline, Guttorm, Hanna Ellen, Koro-Ljungberg, Mirka, Löytönen, Teija, Osgood, Jayne, Otterstad, Ann Merete, Rantala, Teija, Rautio, Pauliina, Välimäki, Anita (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-10-17)

Visual dialogue: A drawn conversation about the city of Fez

Jamouchi, Samira (Aalto University 2017)

Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? :

Haukenes, Siri, Hagen, Liv Anna (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Teaching training in art and craft: Drawing as a performative act.

Jamouchi, Samira (Instituto Politécnico de Viana do Castelo 2017)

Phonological patterns (templates) in 5p deletion syndrome

Garmann, Nina Gram, Kristoffersen, Kristian Emil, Simonsen, Hanne Gram (Taylor & Francis 2017)

Recycling Piaget: Posthumanism and making children’s knowledge matter

Aslanian, Teresa Katherine (Taylor & Francis (Routledge) 2018)

Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk

Larsen, Ann Kristin, Slåtten, Mette Vaagan (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Changing Areas, Spaces and Places in Kindergartens for More Playing, Learning and Exploration

Fønnebø, Bente, Rolfsen, Christian Nordahl (ETEN - European Teacher Education Network and Polytechnic Institute of Viana do Castelo 2017)

Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper

Engesnes, Nina, Danbolt, Ingrid Anette, Hagen, Liv Anna (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)