HV - Department of Behavioural Sciences

Results 101 - 111 of 111

Intensity of supervision and outcome for preschool aged children receiving early and intensive behavioral interventions : a preliminary study

Eikeseth, Svein, Eldevik, Sigmund, Hayward, Diane, Gale, Cathrine, Gitlesen, Jens Petter (Elsevier 2009)

Outcomes of behavioral intervention for children with autism in mainstream pre-school settings

Eldevik, Sigmund, Hastings, Richard P., Jahr, Erik, Hughes, J. Carl (Springer 2011-04-07)

Adferdsanalyse som forskningsdisiplin

Ree, Gunnar (Norsk atferdsanalytisk forening 2010)

Effekter av systematisk opplæring i samtalepreget veiledning målt med en multippel basislinjedesign

Eldevik, Sigmund, Løkke, Jon Arne, Haugland, Silje, Tryggestad, Hege, Valmo, Astri, Aarlie, Hege (Norsk atferdsanalytisk forening 2010)

Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? : en effektstudie

Arntzen, Erik, Løkke, Jon Arne, Løkke, Gunn (Norsk atferdsanalytisk forening 2008)

Examination of qualifications required of an EIBI professional

Eikeseth, Svein (Norwegian Association for Behavior Analysis 2010)

How should behavior analysis interact effectively with the social sciences

Sandaker, Ingunn ( 2006)

Reduksjon av overdreven klemming (omfavnelse) av andre personer

Ree, Gunnar, Kjernsli, Hege Hjalsmo K., Wing, Carolina Therese, Strømberg, Bente Ellinor ( 2008)

Kiddie-SADS reveals high rates of DSM-IV disorders in children and adolescents with autism spectrum disorders

Gjevik, Elen, Eldevik, Sigmund, Fjæran-Granum, Torill, Sponheim, Eili (Springer Verlag 2010)

Bruk av hurtiglesningsteknikker for å øke lesehastighet hos gutt med kognitiv svikt og reaktiv tilknytningsevne

Arntzen, Erik, Løkke, Jon Arne, Løkke, Gunn (Norsk atferdsanalytisk forening 2010)

Læringsbasert rusbehandling

Holth, Per ( 2008)