SPS - Documents

Results 81 - 96 of 96

De politiserende embetsmenn : en tradisjon i norsk forvaltning

Slagstad, Rune (Nordisk Administrativt Forbund på Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011-12)

Lavt sensorsamsvar : kan det bedres?

Bjølseth, Gunnar, Havnes, Anton, Lauvås, Per (Universitets- og høgskolerådet 2011)

How early and how long?

Gulbrandsen, Lars, Løvgren, Mette (Nettverket Barnehageliv 2012-01)

Autonomy, Candour and Professional Teacher Practice: A Discussion Inspired by the Later Works of Michel Foucault

Raaen, Finn Daniel (Wiley-Blackwell 2011-08-22)

Hvite person, hvor går du? : om forskerposisjon og norskhet

Leseth, Anne Birgitte (Novus 2011)

Early-career income trajectories among physicians and dentists : the significance of ethnicity

Drange, Ida (Oxford University Press 2011-09-07)

Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen

Vågan, André, Aasland, Olaf (The Norwegian Medical Society 2011)

Kompetente nyutdannede lærere: Et spørgsmål om gode lærerteam - eller om den rette mentorordning?

Raaen, Finn Daniel (Forlaget Unge Pædagoger 2011)

Læring i yrket : i møtet mellom erfarne og nyutdannede

Raaen, Finn Daniel (Tapir Akademisk Forlag 2010)

Towards a Sociocultural Perspective on Identity Formation in Education

Vågan, André (Routledge 2011-01-19)

Michezo : dance, sports and politics in Tanzania

Leseth, Anne Birgitte (Slovene Anthropological Society 2010)

Deltidsarbeid på retur? : en sammenlikning av tre kull sykepleiere utdannet i 1977, 1992 og 2003

Abrahamsen, Bente (Universitetsforlaget 2010)

Employment Status and Commitment to Work in Professions

Abrahamsen, Bente (SAGE Publications 2010-02)

Pooling of Economic Resources : a Comparison of Norwegian Married and Cohabiting Couples

Lyngstad, Torkild Hovde, Noack, Turid, Tufte, Per Arne (Oxford University Press 2010-06-24)

Agentbasert modellering : en del av samfunnsvitenskapenes verktøykasse

Tufte, Per Arne, Lyngstad, Torkild Hovde, Birkelund, Gunn Elisabeth (Universitetsforlaget 2010)

Det relasjonelle aspektet ved lærerrollen

Mausethagen, Sølvi, Kostøl, Anne (Universitetsforlaget 2010)