SPS - Documents

Results 21 - 40 of 98

Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere

Hermansen, Hege, Lorentzen, Marte, Mausethagen, Sølvi, Zlatanovic, Tatjana (Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2018)

Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner

Terum, Lars Inge, Torsvik, Gaute, Øverbye, Einar (Universitetsforlaget 2017)

Are teachers increasingly leaving the profession? :

With, Mari Lande (OsloMet – storbyuniversitetet 2017)

Workplace assimilation and professional jurisdiction: How nurses learn to blur the nursing-medical boundary

Johannessen, Lars E. F. (Elsevier 2018-03)

Situating cultural diversity in movement. A case study on physical education teacher education in Norway

Leseth, Anne, Engelsrud, Gunn (Taylor & Francis 2017-12-11)

Teachers’ use of knowledge sources in ‘result meetings’: Thin data and thick data use.

Mausethagen, Sølvi, Prøitz, Tine Sophie, Skedsmo, Guri (Taylor & Francis 2018)

Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century

Album, Dag, Johannessen, Lars E. F., Rasmussen, Erik Børve (Elsevier 2017-05)

Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment.

Terum, Lars Inge, Torsvik, Gaute, Øverbye, Einar (Cambridge University Press 2018-01)

Conditions affecting the performance of peripheral vein cannulation during hospital placement: a case study

Ravik, Monika, Havnes, Anton, Bjørk, Ida Torunn (Hindawi Publishing Corporation 2017)

Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter

Abrahamsen, Bente, Fekjær, Silje Bringsrud (Universitetsforlaget (Scandinavian University Press) 2017)

Wage inequality within and between occupations

Helland, Håvard, Bol, Thijs, Drange, Ida (Aalborg University, Denmark. 2017)

The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States

Thue, Fredrik W., Brandt, Thomas, Hansen, Else, Matthíasdóttir, Sigríður (Routledge 2017)

Vurdering av arbeidsevne i NAV: Et spørsmål om kunnskap?

Gjersøe, Heidi Moen (Novus forlag 2016)

Beyond guidelines: Discretionary practice in face-to-face triage nursing

Johannessen, Lars E. F. (Wiley 2017)

Public deliberation and the fact of expertise: making experts accountable

Holst, Cathrine, Molander, Anders (Taylor & Francis 2017)

Placement mentors making sense of research-based knowledge

Raaen, Finn Daniel ( 2017)

Regional Differences in Higher Educational Choice?

Helland, Håvard, Heggen, Kåre ( 2017)

Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge?

Alecu, Andreea Ioana, Drange, Ida (Universitetsforlaget 2016)

Statleg ingeniørkunst. Ingeniørane og etableringa av statlege industriselskap i Noreg, 1945–1949

Aven, Håvard Brede (Novus Forlag 2016)

Sysselsetting og trygd under arbeidslinja

Terum, Lars Inge, Hatland, Aksel (Universitetsforlaget (Scandinavian University Press) 2014)