HF - Master Theses

Results 1 - 20 of 601

Unge voksne kreftoverleveres erfaringer med å delta i gruppetilbudet Sjukt Sprek: en kvalitativ studie

Romsvik, Tine Susanne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Helserelatert livskvalitet hos pasienter med prostatakreft – en sammenligning mellom aktiv overvåkning og kirurgi

Sebakk, Karin Skogstad (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Bruk av ISBAR for kvalitetssikring ved pasientoverlevering – en observasjonsstudie

Sollie, Anne-Line Kjos, Tærum, Hanne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Hvordan utvikler operasjonssykepleiere sin faglige kompetanse etter fullført videreutdanning?

Skråmm, Sisilie Havnås (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Håndtering av fantomsmerter blant kroppsdelsamputerte pasienter: Kampen mot fantomsmerter

Oleslami Lida, Rohangiz Sheikh (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Sykepleiestudenters opplevde læringsutbytte av medisinsk simulering på en akuttpsykiatrisk avdeling

Davik, Nils Kristian (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Psychologists’ experience in mental healthcare services for migrant population in Italy: A qualitative study.

Daverio, Giuseppe (Oslo Metropolitian University 2018)

Anestesisykepleierens funksjon ved innleggelse av perifert venekateter (PVK) på pasienter med vanskelig venetilgang

Krippendorf, Hege Kristin (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Tidlig mobilisering av intensivpasient med sengesykkel

Iversen, Marit Frigård (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Støy på Intensiv "Samsvarer støynivået intensivpasienten blir utsatt for med WHO sine anbefalinger?" - Kvantitativ studie

Skrataas, Helle (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Forslag til fagprosedyre for: ”Endotrakeal intubasjon til fastende voksne pasienter uten vanskelig luftvei, som skal i generell anestesi.”

Nesbakk, Line (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Sykepleierens funksjon og ansvar ved respiratoravvenning – Et undervisningsprogram

Mesina Jr., Renato S. (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Intensivsykepleieres erfaringer med bruk av klinisk sykepleidokumentasjon. «Hvilke erfaringer har intensivsykepleiere med bruk av behandlingsplan som dokumentasjonsverktøy i Klinisk Dokumentasjon av Sykepleie?»

Galambos, Gro Elisabeth Valebjørg (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Postoperativ sykepleie til barn og ungdom med nevromuskulær skoliose.

Sandberg, Julie Ruud (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre: Kontroll av nasogastrisk sonde hos barn (1-18 år) innlagt på sykehus

Hoedemakers, Natascha, Nevland, Hilde, Susort, Åshild Våge (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Forslag til en implementeringsplan av fagprosedyren Kenguru, hud-mot-hud-nyfødte. Hvordan kan barnesykepleiere utvikle en kunnskapsbasert implementeringsplan for fagprosedyren: Kenguru, hud-mot-hud-nyfødte, som kan anvendes på nyfødt intensivavdelinger?

Larsen, Christina Øyan, Engebretsen, Malin, Bloch, Pia (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Anestesisykepleie og pasientsikkerhet. Hvordan opplever anestesisykepleierne gjennomføringenn av Sjekkliste for Trygg Kirurgi

Stenseth, Rita (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Anestesisykepleieres holdninger til Bispectral index - en pilotstudie ved bruk av kvalitativ metode

Kraglund, Marianne Heitmann, Østebø, Ingrid Lenes (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Preoperative fasterutiner- Forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre, anestesisykepleierens funksjon og ansvar

Hansen, Madelaine Thue (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Forslag til fagprosedyre for anestesisykepleierens ansvar og funksjon for å diagnostisere anafylaksi hos pasienter som får generell anestesi

Fuglset, Birgitte Bolsønes, Berger, Maria Emila Tagle, Urke, Øystein Hjertvik (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)