TKD - Master i Estetiske fag

Results 81 - 100 of 115

Strukturerende virkemidler - En narratologisk undersøkelse av muntlig

Skard, Jon Sigve (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Bak den grønne døren: Bærekraft - I dialog med elever

Bjønnæs, Sigrid Rivertz (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Potensialer og begrensninger i digital formidling av kunst - Belyst gjennom prosjektet ”Ukens kunstverk"

Sandmark, Janne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Trearbeid - Mellom læreplan og praksis

Høiby, Nina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Business as Usual? -­ Hvordan kultivere økoliteracy i grunnskolefaget Kunst og håndverk og valgfaget Design og redesign?

Fallingen, Nina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Et mellomrom - En etnografisk studie av act2 forumteater

Nordang, Kaja (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Stemmelaboratoriet: En analyse av musikk i teaterhendelsen

Løkken, Barbro Børli (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Digital kompetanse i kunst og håndverk - En kvalitativ kasusstudie av fire læreres posisjoneringer

Olsen, Ida Linett (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Kunst og næring - en studie av forutsetninger for økt samarbeid

Godfroid, Hannah (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Øyeblikket i fotografiet - En undersøkelse av øyeblikket i fotografiet sett gjennom sjangrene snapshot og dokumentarfotografi

Gustavsen, Marit Henriette Skjævesland (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen - vekselspill eller kokong?

Lutnæs, Eva (Høgskolen i Oslo 2007)

Stukket av : en undersøkelse av hvordan kunstneriske strategier og arbeidsformer i prosjekter som jobber praktisk med kunst, natur og miljø kan åpne for arbeid med miljørelaterte spørsmål i skolen

Jenssen, Åsta Johanne (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag 2013)

Dekket, men ikke tildekket : kistedekor i et samtidig perspektiv

Eriksen, Line (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag 2013)

Skolelederes verdsetting av læreres fagkompetanse i Kunst og håndverk

Lie, Catrine (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag 2013)

Portrett i tiden : en undersøkelse av portrettmaleriets betydning i samtiden, - en case-studie av en barne- og ungdomsskole og et museum

Andersen, Marte Lin Alvheim (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag 2012)

Fotografi og studiespesialiserende formgivingsfag : betrakning og tilknytning

Gruben, Elisabeth Poulsen (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag 2012)

Undergrunnstegneserier i skolen : didaktikk og kritisk tenkning gjennom tegneseriemediet

Olsen, Robin A. (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag 2012)

Det tenkende øyet : en undersøkelse av samtidsfotografi som kunstdidaktisk potensiale i kunst og håndverksfaget

Tjomsland, Charlotte (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag 2012)

Ulike perspektiver på åndsverkloven : gråsonen mellom kopiering og nyskapelse i visuell kunst

Bergman, Silje (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag 2012)

- Er dette arkitektur? : Om elevar på mellomtrinnet sin måte å utrykkje eigenskapar i arkitekturen i møte med nære bygde omgivnadar

Pettersen, Vibeke (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design 2013)