TKD - Master i Estetiske fag

Results 61 - 80 of 115

Tilrettelegging for sosial deltagelse i museumsformidling. - Tilrettelegging for sosial deltagelse som en pedagogisk strategi – en undersøkelse av aktiviteter ved Nasjonalmuseet.

Thue-Prepsl, Nora Louise (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Å generere fortellbart materiale - forskningsmetodiske refleksjoner

Walløe, Thor-Andrè (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Kultur i spill - en iscenesettelse av hjemstedets ressurser

Sukkestad, Juliane Husvik (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Materialbruk i faget Kunst og håndverk - i forhold til et bærekraftig danningsperspektiv

Idland, Helle Malmei (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Formell kompetanse i kunst og håndverk - betydning, prioritering og konsekvenser

Kunnikoff, June Oline (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Designkompetanse for en bærekraftig fremtid

Steinkjer, Benedikte (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Tegnelærebøkers fagspråk – Med fokus på kontur og linje

Stavnås, Clara Christina Myhr (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Nettbrett i kunst og håndverk - Muligheter og utfordringer

Hjelmberg, Janne H. (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Trearbeid og treverksteder i grunnskolen: Skolelederes verdsetting og prioritering sett opp mot tradisjon og fornyelse i faget Kunst og håndverk

Hansen, Bodil Hage (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Maleundervisning i videregående skole – Fagdidaktiske ideologier og relasjonen til samtidens kunstfelt.

Rottem, Karoline Vatne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Kunst og håndverk i grunnskolen: Holdninger som eksisterer i dag

Siljuberg, Hanne Kristine Møinichen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Planer - Hva og hvorfor? En undersøkelse av innholdet i de lokale læreplanene i kunst og håndverksfaget på barneskolens mellomtrinn.

Garberg, Marit (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Formgivingsfag i videregående opplæring - Holdninger, Informasjon og Utfordringer

Køteles, Laila E. (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Strikking i dialog mellom tradisjon og samtid.

Seppola, Iselin (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Bygg din egen fremtid: Fremtidsscenariobygging i faget kunst og håndverk. Fagdidaktiske muligheter og samfunnsetiske perspektiver.

Ringvold, Tore Andre (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Episke toner

Sæter, Annika Ekås (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Digitale formidlingsverktøy og interaktive mellomrom: En undersøkelse av elevers tolkning og meningsskaping i møte med samtidskunst

Moland, Main Kristine Åsesdatter (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Kunst og kvinner i en kjønnssensitiv kontekst

Soini, Lisa Jerijervi (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

“Når virkeligheten invaderer teatret”

Hval, Ole (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

60 Days of sharing: A Distribution of Artistic products On The Online Gallery; Instagram

Salim, Naghmeh (Oslo and Akershus University College 2014)