TKD - Master i Estetiske fag

Results 21 - 40 of 115

Lærer, jeg er ferdig! Faglæreres tanker og praksis rundt elevers motivasjon og mening ved vurdering for læring i skolefaget Kunst og håndverk

Hassel, Raimo (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Kunst og håndverk som et utgangspunkt for tverrfaglig undervisning for grunnskolelærere

Stephanie Marie, Härdi (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Narrativ identitet møter estetikk. En muntlig fortellers arbeid med ungdoms fortellinger

Hagen, Marianne Ek (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

GRAFISKE TEKNIKKER : en hermeneutikk for faglig konsolidering

Hårstad, Espen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Marginale røster i kunstnerens varetekt. Et etnoteaterarbeid med innsatte i norske kvinnefengsler.

Enoksen, Karoline Marie (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

”Tiden og veien” en samtidsregissørs fagdidaktiske tilnærming til ulike ensemblekonstellasjoner

Achen, Maria Stephanie von (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Kunstinstitusjoners bruk av Instagram -en casestudie av hvilke strategier et utvalg nordiske kunstinstitusjoner bruker på det sosiale media Instagram

Aasgaard, Oda (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

R-U-I-N Regionsutvikling i Nord - Med feministiske briller i etnodramatisk utviklingsarbeid

Aasebøstøl, Borghild Otelie ( 2017)

Resistance Through Art

Sørensen, Marius (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

«Sammen på nett» - En undersøkelse av tre Facebookgrupper for kunst og håndverkslærere

Røise, Susanne M. (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

(est)etikk takk! Om holdninger til og kunnskaper om design

Lefdal, Else Margrethe ( 2007)

Hvorfor er ikke drama og teater et fag i skolen? En studie av drama og teater sin posisjon i den norske skole gjennom 40 år.

Olberg, Steinar (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Stories from a Geisha

Hovda, Remi Johansen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Forum theatre in a Community theatre Environment

Maeda, Hemed (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2016)

Tegning og maleri i et flerkulturelt miljø - Holmlia-ungdommers refleksjoner

Sahan, Amina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Tegning: Kategoriseringer og refleksjoner. -­‐ Analyse av en tegnekampanje

Ånonsen, Gro (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Min rett til å fortelle din historie: Etiske utfordringer i fortellerkunst

Imeland, Synne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Optiske Illusjoner En studie av optiske og tvetydige illusjoner

Sukkestad, Liv Irene (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Årringer - å gå ut av tiden

Strøm, Siri Anna Engzelius (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

At det kommer fra oss - Elevmedvirkning og kunstpedagogikk i utviklingen av en musikkteaterforestilling på ungdomstrinnet

Sivertsen, Christine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)