TKD - Master i Estetiske fag

Results 101 - 115 of 115

Surrealistisk fotografi : virkelig uvirkelighet – eller uvirkelig virkelighet?

Røisland, Håkon (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design 2013)

Dagbok fra kulturskolen : en undersøkelse av undervisningspraksis i kulturskolen

Thorsen, Mari Møller (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design 2013)

Additiv fargeblanding i GIMP

Haakonsen, Peter (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag 2012)

Microsoft Paint : et tegneverktøy i kunst og håndverk?

Tønnesland, Ane Nordbø (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design 2012)

Unge jenters "hverdagsestetikk" : en undersøkelse av forholdet mellom fokus på klær i Design og tekstil-undervisningen og klær i unge jenters hverdag

Myrvold, Veronica (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design 2012)

En undersøkelse av formidlingstilbudene rettet mot ungdom ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design - Museet for samtidskunst, Bergen Kunstmuseum og Centre Pompidou

Nedrum, Solveig (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design 2012)

Tekstilt verkstedarbeid : co-design i språkopplæring av innvandrerkvinner

Strand, Åshild (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design 2012)

I møtet mellom materialitet og mening : en undersøkelse av rådende holdninger og fremtidige perspektiver til faget kunst og håndverk

Flem, Inga Longvastøl (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag 2012)

Boteh : som et transkulturelt ornament

Masuleh, Maryam Zadrafii (Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag 2011)

Fortelling i bilder : en studie i den grunnleggende ferdigheten ”å kunne skrive” i Formgivningsfag, med utgangspunkt i tegning og animasjon

Plur, Christine Krohg (Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag 2011)

Konseptuelt kunsthåndverk en materialbasert praksis? : en undersøkelse om hva som kan kjennetegne konseptuelt kunsthåndverk

Tangen, Birthe Kalhagen (Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag 2011)

Veve ord, lese bilder : om visuell kommunikasjon og visuelle retoriske virkemidler

Schmidt, Else Moe (Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag 2011)

Narrativer om design : om lærere, førskolelærere og assistenters artikulerte forståelse av design

Bjelland, Iselin Christensen (Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag 2011)

Plastflamper : en praktisk estetisk undersøkelse av plastflaskens formpotensialer

Castillo, Raquel Wagan (Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag 2011)

Teikning: hand og tanke. : ei undersøking av teikneundervisninga på faglærarutdanninga

Omtveit, Bibbi (Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag 2011)