HV - Master i Samfunnsernæring

Results 1 - 20 of 166

Cardiovascular and metabolic risk factors in a healthy Norwegian child population: The Health Oriented Pedagogical Project (HOPP) - a cross-sectional study

Deng, Wei Hai (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Fitnessutøvarar sin konkurranseførebuande periode

Fjellestad, Ingrid (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Kosthold og matsikkerhet blant asylsøkere på asylmottak i Norge

Mauno, Dawid Tadeusz (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Bærekraftig mat: En kvalitativ studie av ulike aktørers synspunkter om bærekraftig mat og produksjon nå og i fremtiden

Aronsen, Kristine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Developing a monitoring and evaluation system for a child nutrition program in Nepal: a qualitative study

Johnsen, Jørgen Torgerstuen (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Play with your vegetables! Can playful eating utensils increase children's vegetable consumption in shared kindergarten meals?

Aass, Julie (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Nutritional status and infant and young child feeding practices among children 0-24 months of age in urban and rural areas of east-central Nepal

Warren, Camilla Haugstveit (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Motebransjens krav til kropp og utseende: En kvalitativ studie om internasjonale modellers opplevelse av motebransjens krav til kropp og utseende

Bastiansen, Birgitte (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Ernæringskunnskap og nutrition literacy hos dressurryttere i Norge

Markussen, Pernille Henriksbø (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Forbrukeres kunnskap om, holdninger til og innkjøpsmengde av bærekraftige matvarer

Øien, Inger-Elisabeth, Rue, Renate (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Matkurs for asylsøkere: En kvalitativ studie av frivilliges erfaringer og roller med bruk av helseinformasjonsmateriell.

Haug, Helene Siobhan (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Læreres opplevelse av utfordringer i mat og helse-undervisningen på ungdomsskoletrinnet: Med vekt på elevers kostholdspreferanser og -restriksjoner

Johnsen, Vilde Ulversøy (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Health staff’s experiences with training and implementation of early essential newborn care in two provinces in Vietnam

Skui, Malene (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Intake of beta-glucan and effect on lipid metabolism in relation to gut microbiota in healthy individuals.

Stegelvik, Tina (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

The effect on subjective satiety sensation after intake of dietary fat of different quality

Hjalmarsen, Tone Ilstad, Nordli, Tina Helene (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Pasienters opplevelser av «Startkurs» som holdes i forkant av fedmekirurgi.

Lied, Karoline Steenbuch (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Dokumentasjon av ernæringsrelatert informasjon – granskning av pasientjournaler til eldre i ernæringsmessig risiko

Gaustadnes, Lisa Mari, Høyem, Mari Hval (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Gråte over spilt melk? En kvalitativ studie av småbarnsforeldres holdninger og atferd knyttet til matsvinn

Ravnsborg, Marta (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Å spise for fremtiden. Erfaringer med og opplevd nytte av et matlagingskurs blant asylsøkere ved et integreringsmottak.

Barbala, Ida Helene Moksnes (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Foreldre til fotballaktive barns ernæringskunnskaper, nutrition literacy og holdninger til mattilbudet på barnas idrettsarenaer

Barkenes, Tonje (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)