HV - Master i Jordmorfag

Results 1 - 20 of 45

Hva er kunnskapsgrunnlaget for suturering av perinealrift grad 1,2 og episiotomi med fokus på fortløpende og avbrutt suturering?

Molvær, Gry, Austgulen, Lisbeth Øren (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Betydningen av jordmors kontinuerlige tilstedeværelse i aktiv fødsel: En kohortstudie av 788 førstegangsfødende.

Sæther, Stine Anette (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Effektiv og trygg fødselsinduksjon: En retrospektiv kohortstudie av førstegangsfødende indusert med Misoprostol® eller Misodel® på Kvinneklinikken Ullevål sykehus, OUS, i 2017

Fjellseth, Karoline, Angell, Martine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Hvis kvinnene fikk velge: En kartlegging av unge kvinners ønsker og erfaringer når det kommer til prevensjon, prevensjonsveiledning og seksuell helse

Palerud, Eline Holt, Storsveen, Mari Milward (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Jordmødres erfaringer med å gi informasjon til kvinner i svangerskapsomsorgen med fokus på epiduralanalgesi

Hammersborg-Elvenes, Veronica (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Alvorlig postpartum blødning - forekomst og risikofaktorer. En kvalitetssikringsstudie fra en stor kvinneklinikk på Østlandet.

Duric, Iva, Jørgensen, Kathinka (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Informasjonsbrosjyre om intrahepatisk svangerskapskolestase

Marken, Unn-Therese, Skaaret, Stine (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

En nasjonal oversikt over fosterovervåkningsrutiner i Norge. En kvantitativ studie

Aanstad, Kristin Jerve (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Evaluering av kvinners oppfatning av veiledning og støtte når det gjelder amming dem får fra helsepersonell i svangerskapsomsorgen, fødeklinikk, barsel og helsestasjon

Naluyima, Yudayah (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Forløsningsmetode og fødselsutfall - forskjell på gutte- og jentebarn.

Hansen, Maja Sønnve, Lima, Elisa (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

En litteraturstudie som kunnskapsgrunnlag for informasjon til de gravide og deres partner om betydningen av fordelene med tidlig hud-mot-hud kontakt umiddelbart etter fødsel og i barseltiden

Hansen, Line Marita Melbye (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Ønske om keisersnitt og faktisk fødselsutfall ved fem sykehus i Norge - En prospektiv kohortstudie

Bjørgo, Mari Nyland, Løvåsmoen, Elin Marie Lindstad (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Kan lang latensfase assosieres med langsom fremgang og operativ forløsning? - En kohortstudie av 556 lavrisiko førstegangsfødende

Jarås, Julie Marie, Skjærris, Benedicte Margrethe ( 2017)

Fødselsangst og støttesamtale - et felles oppdrag og utfordring

Myklebust, Malin (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Den førstegangsfødende kvinnens beskrivelse av å bli indusert til fødsel

Aasli, Thea (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Utfall etter planlagte hjemmefødsler i Norge i tidsrommet 2008-2012. En prospektiv kohort studie.

Dyb, Andrea, Aamodt, Thea (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Påvirker vannfødsel risikoen for perineale skader eller andre ugunstige utfall hos lavrisikokvinner med fysiologisk fødsel? Resultater fra den Nordiske hjemmefødsel kohortstudien

Ellinger-Kaya, Karianne, Fjørne, Kathrine (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Oksytocinstimulering i fødsel og neonatalt fødselsutfall: Ein kohortstudie av lågrisiko førstegongsfødande kvinner med spontan fødselstart

Dahl, Charlotte, Aase, Trude Nesdal (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Kvinners erfaring med ammeveiledning

Sverdrup-Thygeson, Mari, Jonsson, Jenny (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Har bruk av fentanyl administrert intravenøst, som smertelindring i fødsel, innvirkning på den første spontane ammingen?  

Nestaker, Mona Egge, Tveit, Ragnhild Risbruna (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)