HV - Master i Barnesykepleie

Results 1 - 10 of 10

Postoperativ sykepleie til barn og ungdom med nevromuskulær skoliose.

Sandberg, Julie Ruud (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre: Kontroll av nasogastrisk sonde hos barn (1-18 år) innlagt på sykehus

Hoedemakers, Natascha, Nevland, Hilde, Susort, Åshild Våge (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Forslag til en implementeringsplan av fagprosedyren Kenguru, hud-mot-hud-nyfødte. Hvordan kan barnesykepleiere utvikle en kunnskapsbasert implementeringsplan for fagprosedyren: Kenguru, hud-mot-hud-nyfødte, som kan anvendes på nyfødt intensivavdelinger?

Larsen, Christina Øyan, Engebretsen, Malin, Bloch, Pia (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Forslag til fagprosedyre for pre- og postoperativ sykepleie til spedbarn med pylorusstenose

Anda, Karin Kvande, Østberg, Marthe Karolina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Hvordan kvalitetssikre sykepleieres kunnskaper om iatrogene abstinenser hos barn? - Et kunnskapsbasert undervisningsmateriale til sykepleiere om iatrogene abstinenser hos barn etter langvarig sedasjon/smertelindring.

Østby, Hilde Torup (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Forslag til fagprosedyre for barnesykepleierens funksjon og ansvar vedrørende organisering av barnepalliasjon ved ønske om hjemmedød

Kristiansen, Camilla, Lindell, Kristin Hallerud (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Angst, depresjon og søvn hos foreldre når barnet er innlagt på sykehusets barneavdeling.

Indervoll, Elisabeth, Holmsen, Hilde (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier - Barnesykepleieres erfaringer og synspunkter

Kjærnes, Kristian, Silkoset, Hilde (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

TRYGG I FARE En kartlegging av helsepersonells erfaring med Pediatrisk tidlig varslingsskår - PEVS Tverrsnittstudie fra tre norske sykehus

Nyrud, Cathrine, Sønning, Kjersti (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

Næss, Torgun (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)