HV - Master i Atferdsvitenskap

Results 1 - 20 of 157

To perspektiver på ansatte under omstrukturering i organisasjoner: Velvære og interaksjoner

Guldahl, Thea Gisti (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2019)

Sosial nettverksanalyse og organisasjonsendringer: En litteraturgjennomgang og en empirisk studie

Martinsen, Kristine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2019)

Beteendeändring relaterat till matsvinnsreduktion

Karlsson, Irmeli (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2019)

Customer greeting in offline retail stores: A literature review and a case study

Nilsen, Sol (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2019)

Impulsivitet og diskontering: En litteraturgjennomgang og en pilotstudie av et testverktøy

Torsvik, Nadia Nicolaisen (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2019)

Can Motivational Operations Explain Nudging: Can Nudging Increase Hospital Visitors Hand Hygiene Compliance

Stokke, Laila (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2019)

Etablering av ferdigheter ved bruk av nettbrett hos mennesker med autismespekterforstyrrelse

Follum, Linn Kathrin Frøland (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2019)

Undersøkelse av utfordringene ved tverrsektoriell kommunikasjon: Sosial nettverksanalyse av informasjonsflyten ved A-krimsenteret i Oslo og Akershus

Tufan, Ayse Gull (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2019)

Utsatt behovstilfredstillelse: Miljømessige faktorer i Mischels Delayparadigme.

Elphinstone, Kim (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2019)

Exploring and describing multiscale activities: Scaling up behaviour analysis

Berge, Samantha Kelly (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Behandlig og håndtering av aggressiv og voldelig atferd

Melby, Martine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Hvor viktig er inntektssikring, foreldrepåvirkning og tidligere skoleopplevelser for ungdom som står utenfor skole og arbeid? (En kvantitativ undersøkelse)

Thorbjørnsen, Gina (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Analyse av begrepene deriverte og emergente relasjoner samt hvordan begrepene studeres ved bruk av sorteringstest

Westgård, Anne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Kategoriseringsmodeller innenfor to vitenskapelige disipliner

Nordenstam, Constanse (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Hvilke motiver for frivillig arbeid skiller individualister og kollektivister?

Holmøy, Vilde (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Kognitiv psykologi vs. atferdsanalyse: Valgatferd og belief-bias effekten

Østenheden, Miriam S. (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

A behavior analytic account of social categorizatio

Strand, Rebekka (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Behandling av utfordrende atferd: En atferdsanalytisk forståelse.

Bakken, Marius (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Klasseinndeling og stimulusekvivalens: Bruk av sortering for å demonstrere ekspansjon av stimulusklasser

Dechsling, Anders (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

En atferdsanalytisk tilnærming til kategorisering

Bevolden, Kristiane Rustad (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)