LUI - Master i International education and development

Results 1 - 20 of 60

“Power to the Pupil?” En studie av demokratiutdanning og elevmedvirkning i ungdomsskolen

Bjerén, Aud Christina H. (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Samarbeid for inkludering i skole og lokalsamfunn – En kvalitativ studie av distriktskolers skole-hjem-samarbeid med nyankomne foreldre

Buraas, Berit Lillan Solsrud (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Challenges, resources and balance: Educations’ impact on South Sudanese youth girls’ well-being in Rhino Camp refugee settlement, Uganda

Larsen, Camilla Bruer (OsloMet - Oslo Metropolitian University 2018)

Ikke om “de andre” men oss alle - En kvalitativ studie av hvordan syv lærere i ungdomsskolen arbeider med læringsmiljø i klasser med et stort elevmangfold

Myrebøe, Tonje (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Community based research - A case study of ontological dynamics in developmental collaboration with rural women in Karamoja

Hollekim, Nora Talleraas (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Religionenes fortellinger i klasserommet. En kvalitativ studie av KRLE-lærernes praksiser og perspektiver knyttet til religionenes fortellinger i religions- og livssynsmangfoldig klasserom.

Bhardwaj, Gitanjali (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Crossing worldviews in the Life Sciences classroom: A case of indigenous teachers and learners in South Africa

Fortuin, Eloise (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Teacher Education and Indigenous Epistemological Discourse in Integrated Science: The case of a College of Education in Zambia.

Katonga, Harrison (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Implementation of Local Knowledges in the Cuban Primary Educational System

Nascimento, Thiago dos Reis (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Family language policy and Bilingual Russian-Norwegian children’s Language acquisition in Norway

Belova, Yulia (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Et inkluderende fellesskap? - En kvantitativ studie av minoritetsjenter i videregående opplæring i Oslo og deltakelse i idrett

Larsen, Yvonne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Hijab og identitet i skole og samfunn – En studie basert på unge muslimske kvinners erfaringer

Johannessen, Elise Margrethe Vike (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

The Cuban educational system in transition: Is it still an alternative for the Global South?

Dieudé, Alessandra (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2016)

Patterns of Children’s Work during Schooling and its Association with School Attendance in Coffee and Non-Coffee Picking Seasons in Intense Coffee Growing Regions in Sidama Zone, Southern Ethiopia: A Mixed-methods Study

Mohammed, Mehdi Abdo (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2016)

Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) in post conflict South Sudan: A study of challenges facing reintegration of ex-combatants (XCs) in selected areas of South Sudan. Master

Liah, Kim Jial (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2011)

Narration of past and present in the Israeli education system - A case study of a university in Jerusalen

Stendal, Signe Marie (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2015)

Recognition of indigenous knowledges and identity construction in public primary education in Wayanad.

Aspelund, Ingrid (Oslo and Akershus University College 2014)

“Det er på tur de lærer å være sigøyner” Perspektiver på utdanning for rombarn fra 1999 til i dag.

Bjørndal, Kristine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Fjernundervisningens stemmer: Et sosialiseringsperspektiv på en nettskoles bidrag for elevers oppfattelse av egen kulturell identitet

Bunes, Guro Haakanes (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Skoleeierskap i en flerkulturell kontekst

Roaas, Maria Gulseth (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)