SAM - Master i Økonomi og administrasjon – siviløkonom

Results 1 - 20 of 176

How has sustainable competitive advantage been obtained within the Norwegian facilities management industry during the period from 2008 to 2018? An explorative empirical study of the Norwegian Facility Management industry

Zumbo, David Benedict (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2019)

The relationship between stock returns volatility and price multiples volatility - Investigating the Danish, Swedish, and Norwegian stock market

Zamlelov, Sergej A., Michelsen, Mads Huun (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2019)

The Impact of Target Financial Trends on Bidder Announcement Return: Empirical Evidence from the Norwegian M&A Market

Torget, Guro, Grindstad, Marthe Siem (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2019)

Familie-støttende lederatferd og jobbtilfredshet: En studie av segmenteringspreferanser og faktisk segmenterings betydning for forholdet mellom FSSB og jobbtilfredshet

Tanum, Martine Karlsen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

The Hedging Effectiveness of Brent Crude Oil Futures Contracts

Smeby, Marianne Nordskogen, Thorbjørnsen, Kristina Bruu (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2019)

Lønnsomhet i skadeforsikring - Hva forklarer variasjon i lønnsomhet blant norske skadeforsikringsforetak?

Skaansar, Vilde Grepperud (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

What Are the Determinants of Abnormal Returns to Bidders? An Event Study of Norwegian Bidders Listed on Oslo Stock Exchange

Siayor, John Dela, Berger, David Victor (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2019)

Er det noen som vet mer? En studie av sammenheng mellom utfall av kvartalsrapportering og bevegelser i opsjonsmarkedet før publisering

Sættem, Torstein Lauvstad, Got, Chun Wei (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Hvilke ledelsesideal finner en blant sykepleie- og ingeniørstudenter?

Rehman, Sidrah, Asghar, Shifa (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Bærekraftig utlånspraksis: En kvalitativ studie av norske bankers integrasjon av bærekraft i kredittprosesser

Ramfjord, Kristina Stålesen, Grutle, Magni Rognstad (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

TMS og prestasjon i virtuelle team: Kan team overconfidence og det å ha fått informasjon om rolleavhengigheter påvirke utviklingen av TMS og prestasjon?

Opheim, Karoline, Helgestad, Ine Kari (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Optimal Portfolio Allocation Under Volatility-Return Regime Switching

Ødegaard, Eirik, Skjeseth, Øystein (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2019)

Hvordan påvirker digitalisering endring i utvalgte bransjer? En komparativ casestudie av fire utvalgte bransjer: eiendomsmegling, varehandel, hotell og bil.

Solvoll Navarsete, Trude, Seim, Øyvind (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Mangfoldsledelse i norske oppstartsbedrifter: En casestudie av hvordan norske, små teknologibedrifter forholder seg til mangfoldsledelse.

Manlapaz, Stephanie Dybdahl Jensen, Molvær, Ingrid Nagy (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

En analyse av ladestasjonnettverk og førstegangsregistrerte biler i Norge

Leksen, Regine Meland (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Value relevance of ESG: Is ESG performance value relevant for stock prices in Europe?

Kirkerud, Sina, Tran, Kim Theresa (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2019)

Automatisering vs. autonomi: Den digitale påvirkningen på kunnskapsintensivt arbeid

Isegran, Henry A., Kuvene, Mats (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Eierstrukturens betydning - En studie av private barnehager i Norge

Holmgren, Elina Sofia, Veirød, Kornelie Heitmann (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Distansledarskap av Facility Management projekt: En kvalitativ casestudie om konsekvenser av upplevd distans på engagemang i en arbetsintensiv organisation

Åhrberg, Johanna Celinda (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Beyond the hype: A bibliometric analysis deconstructing research on digitalization

Holand, Andrea, Svadberg, Silje (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2019)