SAM - Master i Økonomi og administrasjon – siviløkonom

Results 1 - 20 of 144

Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i lys av juridisk og finansiell teori

Myrvang, Wenche Barbara, Jakobsen, Julie Merete (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Boligpriser og husholdningenes gjeld - En empirisk analyse av årsakssammenheng mellom boligpriser og husholdningenes gjeld i Norge

Massoudy, Fatima (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Valuing Convertible Bonds using Stochastic Dynamic Programming with Monte Carlo Based Regressions - An empirical study of the US convertible bond market

Ludvigsen, Tarjei, Mahmood, Osama (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2018)

Felles revisor i fusjoner og oppkjøp. Skaper felles revisor i fusjoner og oppkjøp verdiendringer?

Larsen, Lena, Nygaard, Therese Karoline (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Langsiktig sparing til pensjon - En analyse av optimale porteføljevalg for pensjonssparing løst ved dynamisk programmering

Kolbjørnsrud, Johan, Tvedte, Silje Louise (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Fører økt konkurranse av Uber til et behov for endring av reguleringer i drosjemarkedet? En komparativ studie av prisendringer i drosjemarkedet til Oslo og New York City.

Myhre-Andersen, Ida (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Statistical Arbitrage using High Frequency Pairs Trading - An algorithmic strategy in the US equity market

Kirkestuen, Fredrik, Thomassen, Christian (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2018)

Innføringen av aksjesparekonto: En selskapsspesifikk analyse av investoratferd i et markedsøkonomisk perspektiv

Birkenæs, Daniel Hildebert, Kandrouch, Abdulkarim (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Hvilke faktorer påvirker daglig leders lønn i norske sparebanker? En paneldataanalyse av sparebanksjefers lønnsutvikling over tid

Johnsen, Maria, Kleveland, Lone Sjursen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Ambideksteritet i kreative prosjektbaserte selskaper - En komparativ casestudie av hvordan norske TV-produksjonsselskaper organiserer seg i møte med disrupsjon

Holand, Rikke Lovise, Sagevik, Ingvild (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Økonomiske prognosers treffsikkerhet - En empirisk analyse av treffsikkerheten til ulike aktørers prognoser for renter, valutakurser og oljepris i perioden 2006-2017

Hoelgaard, Stian (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Should well-diversified portfolios contain cryptocurrencies? A quantitative analysis based on portfolio performance measures

Parma, John-John, Wassvik, Christian (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2018)

Er vi i en teknologiboble? En prestasjonsvurdering av IT-markedet

Osman, Ahmed, Tesfai, Thomas (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Hvordan skape digitalt engasjement? En kvalitativ studie av digital transformasjon i en stor tradisjonell organisasjon

Hansen, Cecilie Behring, Pedersen, Marie (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Aktiv versus passiv forvaltning - En analyse av oljefondets akjseforvaltning på globalt nivå, regionsnivå og landnivå

Hagen, Kristiane, Sæterlid, Silje Holmen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Hvor godt forklarer gravitasjonsmodellen Norges direkteinvesteringer i utlandet, begrenset til EU/EØS-området?

Grønberg, Nora, Grønnevik, Thea (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Say-on-pay, kompensasjonspraksis og daglig leders lønn: En studie av aksjonærenes uttalerett og daglig leders lønn

Gjerdrum, Birgitte Ouren, Hellem, Joanne Helen Hafstad (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Hvilke studenter er best til å verdsette selskaper på Oslo Børs?

Rahimi, Sayed, Røkke, Tor Gunnar (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Employee attributions and employee exchange relationships: the moderating role of leader-member exchange

Frøland, Emma C. Vatnehol, Ørsje, Kine Kløve (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2018)

Kvantitativ porteføljekonstruksjon for long-short investorer; Enkle regler eller risikojustert meravkastning? En empirisk analyse av en likevektet portefølje

Fossen, Anna Karoline, Haaland, Ane (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)