SAM - Master i Sosialt arbeid

Results 1 - 20 of 163

“Det handler om å ta det rette valget” En kvalitativ studie av elevers erfaringer med arbeidslivsfag og deres tanker rundt valg av videre utdanning

Alternes, Marte Hallgren (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Institusjon som hjem. Hva legger enslige mindreårige flyktninger i begrepet hjem, når de bor i bofellesskap?

Almasi, Beata (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

The ideas of ethnicity among social work students and practitioners in Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Sehic, Belma, Finne, Joakim (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Digital mobbing blant barn og unge: En litteraturgjennomgang av eksisterende forskning på årsaker til digital mobbing blant barn og unge

Ødegård, Elise (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Xenophobia, and Xenophobia’s Effect on Livelihood Opportunities: A Study Concerning South Sudanese Refugees in Kampala, Uganda.

Tjemsland, Elene Karlsen (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

A study to observe the health care satisfaction among Pakistani immigrants in Norway

Mohsin, Farhan (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Dismantling the Masters House? The Resistance(s) of the Roma and the Hakki-Pikki

Bopaiah, Partha (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Klienters selvpresentasjon. En analyse av klienters selvpresentasjon før og etter møte med egen journal

Øyreskleiv, Nina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Et inkluderende arbeidsliv - arbeidsgivers stemme: En kvalitativ studie av arbeidsgivers erfaringer og vurderinger med inkludering og rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Stelander, Silje Distad (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

De nødvendige hensyn i integreringspolitikken. En analyse av utvikling av politiske perspektiver på integrering i Stortingsmeldinger fra 1996 til 2016

Gjerdåker, Marta Dagnew (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Å ha lite der de fleste har mye perspektiver på opplevd fattigdom i et rikt land

Pettersen, Ola Melbye ( 2017)

Veien til høyere utdanning. En kvalitativ studie om studenter med innvandrerbakgrunn sitt valg om å ta høyere utdanning Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i

Jarebica, Hena (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Nedsatt arbeidsevne i NAV - En kritisk diskursanalyse av arbeidsevnevurderinger

Wallin, Laila Khateeb (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

What factors can explain gender role attitudes toward division of work between parents - Comparative analysis of 24 European countries

Edakina, Maria (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Å stole på andre - Ei kvantitativ studie av sosial tillit

Haugarvoll, Geir (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Prostitusjonsregulering og kjønn - En analyse av prostitusjonsbegrepet i fire proposisjoner til Stortinget fra 1994 til 2016

Storbækken, Mali (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

“They don’t want to integrate” - Field work with Roma Voices from Central and Eastern European Countries Living in the UK, about Belonging, Othering and Integration

Bøe, Maren Stinessen (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

En annerledes ruskultur - En diskursanalyse om rusbruk på et diskusjonsforum på internett

Alsvik, Camilla (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

”Det urolige barnet” Fra bekymring til handling - En intervjustudie av læreres meldepraksis av ”urolige barn” til PPT og barneverntjenesten

Wangensteen, Aina Berge (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Elsk meg fort, og til evig tid - Om relasjon i barneverntjenesten

Ølmheim, Julia Anh Thu (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)