SAM - Master i Familiebehandling

Results 41 - 60 of 60

Den levende tøymusa: En tekstanalytisk undersøkelse av familieidealer

Lübeck, Susanna Borovski (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

For man savner jo et sted hvor man kan føle seg hjemme: En kvalitativ studie av fosterbarns opplevelse av relasjoner i fosterhjemmet

Løland, Geir (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Betydningen av oppmerksomt nærvær i terapeutisk arbeid: Hvilken relevans opplever terapeuter i ungdomspsykiatrien at oppmerksomt nærvær har for deres kliniske praksis?

Kase, Stine Kjersti Reiersen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Eksistensiell tilnærming i familieterapi : Hvordan kan en eksistensiell tilnærming være til nytte i familieterapeutisk arbeid med barn og deres familie?

Øyen, Marit Iren (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Bekymringsmelding fra barnehage til barnevernstjenesten: En kvalitativ studie av åtte barnehageansattes erfaringer

Gürsel, Can André (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Foreldreskap i Ingenstedsland: Om hvordan papirløse foreldre erfarer sin egen situasjon

Sønderland, Inger (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

«Det er jo meg det gjelder» : en kvalitativ studie av hvordan barn opplever sin deltakelse og medbestemmelse i foreldremekling

Hoviosen, Grethe Karin (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2013)

«Å se seg selv utenfra og barnet innenfra» : en undersøkelse av foreldre i intensiv familieterapi, med fokus på om relasjonene i familien endres

Berg, Finn (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2013)

Samspill i terapirommet : videoanalyse av interaksjon i terapirommet

Myhre, Pia Charlotte (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2013)

Barn og tilfredshet : en kvantitativ studie av barns opplevelse av sin hverdag

Asp, Runa Katrine (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2013)

Samarbeid, demokrati og kvalitet : en dekonstruktiv lesing av Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge

Armata, Franca (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2013)

Mellom mestring og mening : barn som pårørende; hvordan skaper ungdommer med foreldre som strever psykisk, mening i egen hverdag?

Svilosen, Lillian Almaas (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2013)

Ungdommers opplevelser etter intensiv familieterapi : med fokus på endring av samhandlingsmønstre i familien og ungdommens eget strev

Torbergsen, Trine (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2013)

Mestringsressurser hos mennesker med langvarige generaliserte muskelskjelettlidelser med smerteproblematikk : en kvantitativ studie av mestringsressurser før og inntil ett år etter smertemestringsrehabilitering

Vikan, Jannike Kathrine (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2013)

Bråten behandlingssenter : praksis og teori

Westbye, Jo Bendik Slettemark (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2013)

Barns erfaringer med familieterapi og hva de opplever som nyttig hjelp

Fauske, Unni (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2011)

Fedre i familiebehandling : farspraksis og farsideal

Svardal, Jarle (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2012)

Brukermedvirkning i familiebehandling : med Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) som eksempel

Lewis, Margareta (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2012)

Barn med en sjelden diagnose – hvordan leve med det : en kvalitativ undersøkelse av hva som gir pårørende opplevelse av mestring i hverdagslivet etter at barnet har fått diagnosen Tuberøs sklerose kompleks

Nevermo, Annie (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2012)

Familieterapeutens personlige historier og erfaringer i familieterapi : på jakten etter X- files

Olkowska, Alicja (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag 2012)