SAM - Master i Familiebehandling

Results 1 - 20 of 59

Polske mødres oppdragelsespraksiser i Norge - Mødres barneoppdragelse i møte med en ny kultur

Blecha, Paulina Dominika (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Systemisk tankegang i behandling av anoreksi

Almli, Mia Holhjem (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Homofile foreldre og foreldreskap; Nytt? Eller bare annerledes

Holmen, Mari Helen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Fysisk avstraffelse i Uganda - Gråsonen mellom akseptabel og uakseptabel bruk av “caning” i oppdragelsen

Fehn, Maren Brenne (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Søskenrelasjoner i barnevernet - En kvalitativ studie om hvilken forståelse saksbehandlere i barnevernet har av betydningen av søskenrelasjoner og hvordan søskenrelasjonen ivaretas når søsken ikke bor sammen i fosterhjem

Persen, Kathrine Vold (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Manualens møte med praksis - En studie av COS-P som manualbasert metode

Huseby, Karoline (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

«Å bli selvvirksom» Hvordan kan familieterapi og systemisk praksis i barnehagen bidra til alternative måter å tenke og arbeide på? En kvalitativ undersøkelse gjennomført i Tyskland

Hermes, Johanna Friederike (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Circle of Security Parenting — et amerikansk program i en norsk kontekst

Dingstad, Elin Marie Malmø (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Barns deltakelse i terapi ved familievernkontoret - Hvordan ivaretar terapeuter ved familievernkontoret barns deltakelse i terapi når foreldre utøver vold eller sinne i hjemmet?

Gangvik-Østgård, Anne, Hegerland, Thea Jeanine (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Polske mødres oppdragelsespraksiser i Norge. Mødres barneoppdragelse i møte med en ny kultur

Blecha, Paulina Dominika (OsloMet - storbyuniversitetet 2019)

Dataspill – når det moderne foreldreprosjektet slår sprekker. En kvalitativ undersøkelse av bekymrede foreldres forståelse og beskrivelser av ungdoms dataspilling - og hva dataspillet gjør med familielivet

Erga, Mari (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Circle of Security - Parenting Hvordan erfarer foreldre som har deltatt på COS-P foreldreveiledningsprogram, nytten og relevansen av veiledningsprogrammet? En kvalitativ studie

Gundersen, Ingunn Rangnes (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Familieterapeuters forståelse av terapeutposisjon, problem og endring - en vignettstudie med familieterapeuter i Familiens hus

Reed, Cecilie (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Barns erfaring med oppvekst i to hjem

Finseth, Trude Kristin (OsloMet - Storbyuniversitetet 2017)

Et ungdomsblikk på foreldrekontroll

Edvartsen, Martine (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Familieterapi med minoritetsfamilier

Crouts-Olsen, Linore Helen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Det handler om å skape et hjem. Kjærlig omsorgspraksis på barnevernsinstitusjon

Skauen, Inger Elise (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

«Å komme på rett spor» - En kvalitativ studie om betydningen av en omsorgsovertagelse

Jørstad, May-Live Aasebø (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

«For dem er det en jobb, for meg er dette livet» -Omid, en av deltagerne. Minoritetsforeldres opplevelser av foreldreveiledning og møtet med profesjonelle i barnevernet

Ghadani, Ashti (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

«Merka dere ikke hvor vondt jeg egentlig hadde det?» En kvalitativ studie av søskens opplevelser som pårørende til en søster med alvorlig spiseforstyrrelse.

Bygjordet Berge, Therese, Garder, Tonje (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)