SAM - Master i Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Results 1 - 20 of 106

Hvordan forholder praksisveiledere i politiet seg til forskningsbasert kunnskap? En studie av nåsituasjon og mulige påvirkningsfaktorer

Underdal, Hege (OsloMet - storbyuniversitetet 2019)

Folkebibliotekets roller - en casestudie

Egeland, Leikny Wiersholm (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Kvalifikasjonsbehov i folkebibliotek - en analyse av stillingsutlysninger

Bjørklund, Beate (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Utviklingstrekk ved bibliotekarrollen i mindre fag- og forskningsbibliotek - en kvalitativ undersøkelse om tjenesteutvikling og forskningsstøtte i instituttsektoren

Fiane, Elin Maria (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Åpen tilgang holdninger og praksis hos vitenskapelige ansatte. En undersøkelse av åpen tilgang kjennskap, holdninger og praksis hos naturvitenskapelig/matematisk og humanistisk fakultet ved UiO og NTNU

Blankvoll, Vilde (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Informasjonsbehov til ekspertbrukere for design av kunstmuseums digitale informasjonssystemer

Antufyeva, Elizaveta (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Trusting Information on YouTube. A quantitative survey on how viewers trust YouTubers within fitness, health, and nutrition

Tjåland, Runa Marie (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Ditt eller vårt? En studie av villigheten til ressursdeling i norske folkebibliotek, delingsvegring og Nasjonalbibliotekets rolle Masteroppgave

Høiby, Beate (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Fagbibliotekarers informasjonsadferd. En kvalitativ studie av HumSam-biblioteket og Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo

Fyhn, Maria Hjørdis Katrin (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Studenters bruk av Oria. En kvalitativ undersøkelse av informasjonsbehov i møte med et discovery-system

Østbye, Sigrid Elisabeth (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Tid og tillit — om bibliotekutvikling og forskningsstøtte

Kannelønning, Mari S. (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Opplyst uenighet. En studie av informasjonsatferd hos opposisjonspolitikere på Stortinget

Galtrud, Åse Garten (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

MOOC og fagbibliotek – En komparativ casestudie av fagbibliotekets rolle i utviklingen av MOOC på høgskoler og universiteter

Eikebrokk, Trude (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

“Honest to God, we had a painting of a cockatoo in the library” Autentiseringsstrategier i Alison Bechdels Fun Home: A Family Tragicomic

Aase, Hilde (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Bruk og opplevelse av litteratur i Lesefrø-barnehagen - En evaluering av prosjektets gjennomføring og resultater

Salmi, Elise Kiær (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

«Det er det personlige som engasjerer» Intensjoner og praksis ved bruk av sosiale medier i norske folkebibliotek

Kornstad, Ingrid Helene Horsberg (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Der ingen ville se, at så mye kunne skje - Et studie over hvordan konfliktsituasjoner og uønsket adferd fra brukere påvirker arbeidsmiljøet i folkebibliotek

Clementz, Anne, Røe, Cecilie (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Lesing ”live” - Møter mellom ungdom og litteratur

Larsen, Ellen Berg (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Annoteringsverktøyet TORCH - Brukskvalitetstesting av et annoteringsverktøy

Hoff, Karoline Kornkveen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Skolebibliotekarers holdninger til digitale læremidler - En nasjonal spørreundersøkelse

Nesset, Hanne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)